arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i humanekologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 mars

 • Sök jobbet senast

  1 maj

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Arbetsuppgifter:

Doktorandprogrammet uppgår till 240 hp (motsvarande fyra års heltidsstudier).

Det slutar formellt med att doktoranden offentligt försvarar sin tryckta doktorsavhandling. Innehavaren av en doktorandtjänst har som primär skyldighet att framgångsrikt fullgöra den utbildning på forskarnivå som avslutas med doktorsexamen. Bestämmelser om anställning som doktorand på heltid finns i högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§.

Innehavaren av en doktorandtjänst förväntas delta aktivt i institutionens forsknings- och undervisningsmiljö och kan behöva utföra institutionsuppgifter, framför allt undervisning, upp till cirka 20 procent av heltid.

Denna utlysning välkomnar doktorandförslag som syftar till att utforska postutveckling och pluriversal transformation baserat på empirisk fallstudieforskning grundad i ett specifikt samhälle eller territorium i det globala syd och teoretisk och konceptuell utveckling, till exempel av pluriversum; prefigurativ politik; hoppets politik; och riktiga utopier. Ett engagemang i dekoloniala och feministiska metoder skulle vara en fördel.

Men det finns en ökande framväxt och synlighet av en enorm mängd radikala alternativ till denna dominerande regim, som ifrågasätter dess rötter i kapitalistiska, patriarkala, rasistiska, statistiska och antropocentriska krafter. Vi söker doktorander som är intresserade av att forska om den breda frågan: Hur ser den antikoloniala/kapitalistiska/patriarkala transformationen ut och hur omkonfigureras relationer mellan människa och natur för att stödja detta?

Gemensamma alternativ "underifrån", även om de är olika i skala och räckvidd, utgör flera former av motstånd och kamper för återexistens som avslöjar andra horisonter av det möjliga - en värld där många världar passar. Dessa inkluderar initiativ med ett specifikt fokus som hållbart och holistiskt jordbruk, gemenskapsledd vatten/energi/matsuveränitet, solidaritets- och delningsekonomier, arbetarkontroll av produktionsanläggningar, resurs/kunskapsallmänningar och interetnisk fred och harmoni, till mer holistisk eller rundade förvandlingar som de som zapatisterna i Chiapas och kurderna i Rojava försökte göra. Alternativen inkluderar också återupplivandet av gamla traditioner och framväxten av nya världsbilder som återupprättar mänsklighetens plats i naturen, som en grund för mänsklig värdighet och jämlikhet. Denna utlysning välkomnar doktorandförslag som syftar till att utforska postutveckling och pluriversal transformation baserat på empirisk fallstudieforskning eller teoretisk och konceptuell utveckling, till exempel av pluriversum; prefigurativ politik; hoppets politik; och riktiga utopier.

Innehavaren av tjänsten bör rikta forskning till områdena humanekologi, humangeografi, hållbarhetsvetenskap, antropologi eller ett närliggande område. Mer information om doktorandprogrammet vid avdelningen för humanekologi finns på https://www.keg.lu.se/en/research/phd-education/phd-human-ecology

För mer information om behörighetskrav och hur du ansöker;

https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:703169/
Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi med c:a 60 anställda, 400 helårsstudenter och ett 20-tal doktorander kombinerar gamla anor med modern och högt internationaliserad forskning och utbildning. Institutionen är en av fakultetens mest forskningsintensiva institutioner med en hög extern finansieringsgrad. Vid de senaste internationella utvärderingarna (RQ 08 och RQ 20) av Lunds universitet bedömdes institutionens forskning inom flera områden som excellent. Denna starka ställning har utvecklats ytterligare och institutionen rankas enligt QS 20 som nummer 23 i världen vilket gör det till ett av Lunds universitets högst rankade vetenskapsområde år 2022.

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi kombinerar en stark ämnesbärande tradition med modern och internationellt högklassig forskning och utbildning. Institutionen har omfattande internationella samarbeten men också starka nätverk och kontaktytor inom och utanför fakulteten vid LU. Centrala forsknings- och undervisningsområden områden utgörs av ekonomisk geografi, utvecklingsgeografi, urban och social geografi, humanekologi samt GIS.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 1 September 2024 Visstidsanställning till