arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i humanistiska studier med inriktning mot svenska språket

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 maj

 • Sök jobbet senast

  9 juni

Om jobbet

Detta är en kortversion av annonsen.

För fullständig annons, information om antagning och instruktioner om ansökan, vänligen se: https://kau.varbi.com/se/what:job/jobID:723750/

Beskrivning


Forskningen i svenska språket vid Örebro universitet handlar om att kritiskt granska och öka vår förståelse för text och tal i olika sammanhang, ofta i arbetsliv och skola. Forskningen är särskilt stark inom multimodal text-, genre- och diskursanalys samt literacy- och skrivforskning, inte minst ur språkdidaktiska perspektiv. Forskningen organiseras i tre forskargrupper: Multimodal kommunikation (https://www.oru.se/forskning/forskargrupper/fg/?rdb=g406), Undervisning, lärande, humaniora (https://www.oru.se/forskning/forskargrupper/fg/?rdb=g412) och Humanistiska hållbarhetsstudier (https://www.oru.se/forskning/forskargrupper/fg/?rdb=g413).

Forskningen i svenska språket vid Karlstads universitet sker inom dialektstudier, diskursanalys, grammatik, korpusstudier, språkhistoria, språksociologi och textanalys. Samarbeten finns med forskare i andra ämnen, både på Karlstads universitet och med andra universitet. Flera av forskarna är knutna till Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL): https://www.kau.se/csl.

Den sökande bör i vid bemärkelse orientera sitt avhandlingsprojekt (se forskningsplan under Ansökan nedan) mot verksamheten i en av forskargrupperna vid Örebro universitet och mot något av forskningsområdena i svenska språket vid Karlstads universitet: dialektstudier, diskursanalys, grammatik, korpusstudier, språkhistoria, språksociologi och textanalys.

Arbetsuppgifter


Som doktorand är du anställd med lön och ägnar dig främst åt din forskarutbildning som omfattar 240 hp vid doktorsexamen och 120 hp vid licentiatexamen. Som doktorand arbetar du självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete och utveckling. Arbetet som doktorand ger dig stor frihet att planera och lägga upp din dag själv. Det kräver engagemang, eget driv samt förmåga att strukturera för att nå i mål med avhandlingen. Erfarna handledare stöttar dig längs med vägen. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Du kan efter överenskommelse delta i undervisning och administration, något som kallas institutionstjänstgöring. Sådant arbete kan omfatta maximalt 20 % av full arbetstid och förlänger doktoradanställningen.

Du anställs vid Karlstads universitet, men antas som doktorand i ämnet Humanistiska studier med inriktning mot svenska språket vid Örebro universitet. Du har Karlstads universitet som arbetsplats och bidrar alltså aktivt till forsknings­miljön i ämnet och vid institutionen för språk, litteratur och interkultur i stort. Du deltar också aktivt i forsknings­miljön och i forskargrupperna inom humanistiska studier vid Örebro universitet genom att bland annat delta i seminarier och kurser i Örebro.

Behörighet


För att bli antagen till forskarutbildningen måste du uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, kap. 7 § 35). Grundläggande behörighet har du om du har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen, kap. 7 § 39)

Särskild behörighet


Du uppfyller kraven på särskild behörighet för att bli antagen till utbildning på forskarnivå i ämnet

om du i din högskoleutbildning har godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng i svenska språket eller
om du har examen från lärarutbildning med godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng som avser skolämnet svenska, inklusive självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng med inriktning svenska språket eller
om du inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Villkor

Efter antagning till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet erbjuds du en anställning som doktorand vid Karlstads universitet (Högskoleförordningen, kap 5 § 3). Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt fem års studier om 80 % och 20 % undervisning eller annan institutions­tjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med högst två år i taget med tillträde enligt överenskommelse. Lönen för doktorandanställningen följer lokalt kollektivavtal med fasta lönesteg (lönesättning i doktorandanställning). Antagning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Antagning sker i forskarutbildningsämnet humanistiska studier med inriktning svenska språket vid Örebro universitet, vilket innebär att dina personuppgifter kommer att överföras till Örebro universitet.

Sista ansökningsdag: 2024-06-09

Ange referensnummer: REK 2024/103.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet och Örebro universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Lön

Månadslön, lokalt kollektivavtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Enligt ök. Visstidsanställning till