arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i hydrologi inom hållbara reaktiva medier för Geo-barriärer

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 november

 • Sök jobbet senast

  11 december

Om jobbet

Vill du vara en del av nätverket WISE – Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability? Vill du arbeta med valorisering av naturliga biopolymerer till avancerade material för grundvatten-, mark- och sedimentsanering, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö?

Institutionen för geovetenskaper, i synnerhet forskningsprogrammet för luft-, vatten- och landskapslära (LUVAL), har en lång tradition av forskning om föroreningars transportprocesser inklusive metoder för sanering och hantering av föroreningar i mark, grundvatten, sediment och berg, inklusive nära samarbete med partners inom industri och samhälle.

Läs mer: https://www.geo.uu.se/

Institutionen för materialvetenskap vid Ångströmlaboratoriet har en stark vetenskaplig bas uppbyggd kring att designa, syntetisera och karakterisera avancerade material för miljö- och Clean Tech-applikationer. Mer information: https://www.materialvetenskap.uu.se/?languageId=3

Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability (WISE) är ett nytt forskningsprogram från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) och den största satsningen någonsin på materialvetenskap i Sverige. Läs mer: https://www.wise-materials.org/

Projektbeskrivning

Projektet fokuserar på nanostrukturerade material framtagna ur biomassa. Huvudsyftet är att förstå hur dessa materials egenskaper (så som struktur, porositet och funktionalitet), är korrelerade med deras prestanda som ett reaktivt medium i geologiska barriärer för att begränsa spridningen av nya föroreningar, i synnerhet per- och polyfluorerade alkylsubstanser. För att effektivt kunna tillämpas på verkliga förorenade områden kommer forskning på nya funktionella material för att motverka föroreningar (genom t.ex. immobilisering eller nedbrytning) att kombineras med utveckling av ny kunskap om föroreningarnas transportmekanismer i kombination med nya material och tekniker.

Denna doktorandtjänst är en del av ett nystartat forskningsprojekt inom ramen för KAW-WISE-rekryteringspaketet, vilket innebär ett nära samarbete mellan Institutionen för Geovetenskaper och Institutionen för Materialvetenskap vid Uppsala universitet. Kopplingen till tvärgående miljöer och program ger en unik möjlighet att få tillgång på kunskap och infrastruktur vid båda institutionerna. Detta öppnar också möjligheter att samarbeta brett med andra forskargrupper inom Geovetenskap, Materialvetenskap, och inom KAW-WISE-initiativet genom aktivt deltagande. i workshops och konferenser anordnade av programkontoret och som medlem i WISE Graduate School.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

Arbetsuppgifterna kommer att omfatta design och utveckling av reaktiva medier, undersökning av deras egenskaper och prestanda i modeller av grundvatten- och marksystem samt simulerade naturliga miljöer; och undersökning av transport av föroreningar genom geologiska barriärer utformade med de nya materialen.

Kvalifikationskrav

Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

- avlagt examen på avancerad nivå inom miljöteknik, miljökemi, materialvetenskap, hydrologi, ytkemi eller närliggande område, eller
- fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng,
- eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Sökande som förväntar sig att få sin MSc inom en snar framtid uppmuntras också att ansöka.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och är intresserade av individer som är målmedvetna, strukturerade, välorganiserade, besitter en stark analytisk förmåga samt har intresse för projektplanering och ledarskap. Doktoranden behöver kunna arbeta effektivt både enskilt och i grupp, att leda och driva vetenskapliga projekt och att samtidigt interagera med andra forskare. Vi söker en doktorand som har en stark motivation att genomföra doktorandstudier i detta tvärvetenskapliga ämne, där hen på ett fokuserat sätt tar sig an uppgifterna. Vi förväntar oss att doktoranden är skicklig i muntlig och skriftlig engelska för att kunna interagera och kommunicera effektivt med alla anställda samt för att publicera internationellt.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Det är meriterande, dock inte ett krav om kandidaten har viss erfarenhet inom ett eller flera av följande områden:

- erfarenhet av saneringstekniker för vatten-, jord- eller sediment
- karakterisering av fysikalisk-kemiska material
- transport och modellering av föroreningar
- vetenskapsvisualiseringsfärdigheter (3D-renderingsfärdigheter, MatLab, etc.)

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer: https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2024-03-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Biträdande Universitetslektor Tetyana Budnyak (Tetyana.Budnyak@angstrom.uu.se), och co-handledning av professor Professor Fritjof Fagerlund (Fritjof.Fagerlund@geo.uu.se), Professor Maria Strömme (Maria.Strömme@angstrom.uu.se), Professor Ian Snowball (Ian.Snowball@geo.uu.se)

Välkommen med din ansökan senast den 11 december 2023, UFV-PA 2023/4013.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 54 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2024-03-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till