arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i ICT-support för energieffektiv byggnadsdesign

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 juli

 • Sök jobbet senast

  11 augusti

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen


Institutionen för Bygg- och miljöteknologi har en stimulerande och internationell miljö bestående av doktorander, postdoktorer och lärare från många delar av världen.

Här sker forskning och undervisning i ett öppet och progressivt klimat med utmaningar och samarbeten både inom akademin och med industripartners, både nationellt och internationellt. Arbetsmiljön präglas av engagemang, samarbete, kreativitet och eget ansvar.

Tjänsten kommer att vara placerad på avdelningen för energi och byggnadsdesign (EBD). Avdelningen är en ledande och internationell arbetsplats med fokus på design av energieffektiva och miljövänliga byggnader. Avdelningen har goda relationer med relevanta industriella partners och ett banbrytande mastersprogram i energieffektiv och miljövänlig byggnadsdesign, med stora möjligheter att utforska och testa ICT-teknik, både i undervisning och i arbetet med att skriva masteruppsats. 

Mer information om avdelningen (ebd.lth.se).

Forskarutbildningsämne 

Byggande och arkitektur (Institutionen för arkitektur och byggd miljö)

Ämne och projektbeskrivning


Projektet kommer att utforska användning av avancerad ICT-teknik, såsom byggnadsinformationsmodellering (BIM), artificiell intelligens (AI) och simulering av byggnadsprestanda (BPS), för att stödja design och konstruktion av energieffektiva byggnader. Forskningen kommer att ingå i en internationell kontext genom deltagande i IEA Annex 91 om öppen BIM för energieffektiva byggnader (https://annex91.iea-ebc.org). 

Även om användningen av byggnadsinformationsmodellering (BIM) för att stödja simulering av byggnadsprestanda (BPS) har bedrivits sedan 1990-talet, finns det fortfarande många utmaningar att övervinna för att säkerställa en smidig integration mellan BIM och BPS. Dessutom expanderar BPS-domänen snabbt, vilket ger användarna ett brett urval av förstaprincipbaserade algoritmer och maskininlärningsmetoder. Detta projekt kommer att främja konceptet med verktygsinteroperabilitet och titta på dubbelriktat datautbyte mellan olika applikationer och BIM. Projektet kommer att utforska de olika utmaningarna relaterade till modellval, modellupplösning, modelltrohet och anpassning av modeller till en specifik byggnadsdesign och ingenjörskontext. Forskningen kommer att ha ett processbaserat tillvägagångssätt, där man tittar på djupet på informationsflöden mellan datakällor och olika byggnadsprestandamodeller. Detta projekt kommer särskilt att undersöka användningen av öppet BIM (IFC-schema). Det kommer att utforska arbetsflöden för olika stadier av designprocessen: tidiga skeden, teknisk design och drift av byggnader efter inflyttning. Förväntade resultat inkluderar processer, verktyg, riktlinjer, beskrivningar av bästa praxis och djupa insikter om sätt att konstruera energieffektiva byggnader.

Arbetsuppgifter


Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden. Du kommer att bidra till området byggnadsvetenskap och automation, särskilt med utveckling av ny kunskap om användningen av olika ICT-system för att stödja energieffektiv byggnadsdesign.

Arbetsuppgifterna innefattar:


Att utforska specifika arbetsflöden och data pipelines mellan olika datakällor och modeller med olika abstraktion och upplösning i relation till BIM och BPS.
Skapande av flera arbetsflöden, modeller, skript och scheman som implementerar byggnadsfysiska ekvationer inom ett avancerat ICT-system.
Kritisk reflektion över potentiell utveckling av BIM- och BPS-verktygskedjan.
Samverka med en rad akademiska och industriella partners.
Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

avlagt examen på avancerad nivå eller 
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Byggande och arkitektur (Institutionen för arkitektur och byggd miljö) uppfyller den som har:

minst 90 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller
examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde

Övriga krav:


Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
Masterexamen i energieffektiva och miljöbyggnader, datavetenskap, byggnadsfysik, byggnadsteknik eller motsvarande.
Erfarenhet av användning av byggnadsprestandasimulering.

För annonsen i sin helhet vänligen se: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:725873/

Välkommen med din ansökan!
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 1 november 2024 Visstidsanställning till