arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i industriell automation med fokus på elkraftsystem

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 maj

 • Sök jobbet senast

  30 maj

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen


Doktoranden ska vara anställd vid avdelningen för Industriell Elektroteknik och Automation, IEA.

IEA har ca 30 anställda och finns i det nyrenoverade M-huset på LTH campus i Lund. Forskningen vid IEA har temaområdena elkraftsystem, elektriska drivsystem och vattensystem, medan grundutbildning ges inom elkraftteknik och automation. LTHs profilområde ”Energiomställningen”  har sin koordinator på IEA, som även driver underområdet ”Elektrifiering”. All forskning vid IEA utförs i nära samverkan med industri och andra avnämare och syftar till ett hållbart samhälle i linje med EUs klimatmål och FNs Agenda 2030 för hållbar utveckling. Konkret tillämpas vetenskapliga metoder för modellering, analys och reglering på system av industriellt relevant komplexitet och validering baseras på fältmätningar eller experiment i IEAs nya elkrafttekniska laboratorium. Forskningen inom elkraftsystem integrerar kraftsystemautomation, kraftsystemanalys, vindkraftsystem, elektriska maskiner och kraftelektronik. Doktorander i elkraftsystem uppmuntras att ta stort ansvar för sin forskning samt att engagera sig i samhällsfrågor  och bygga nätverk inom och utanför universitetsvärlden.

Mer om Avdelningen för Industriell elektroteknik och automation - iea.lth.se
Mer om LTH:s profilområde Energiomställningen - lth.se/energiomställningen/
Mer om doktorandernas engagemang i samhällsfrågor från NMT dagarna 2022 - urplay.se 
Ämnesbeskrivning

Utbyggd förnybar elproduktion och elektrifiering av transporter och industri är en central del av energiomställningen i samhället. En omedelbar följd är behovet av att hantera en kraftigt ökning av variabel förnybar elproduktion samt ny elförbrukning. Doktoranden kommer inledningsvis att arbeta i det treåriga projektet ”Tre aspekter av balansering – produktion, energilager och ny förbrukning” inom kompetenscentret SESBC (Swedish Electricity Storage and Balancing Centre). Projektet omfattar tre doktorander: en på IEA vid LTH, en på Avdelningen för elkraftteknik vid Chalmers och en på Avdelningen för elektricitetslära vid Uppsala universitet (UU). Femton av centrets företag är engagerade i projektet och ingår i referensgruppen, däribland Svenska Kraftnät, Vattenfall, Göteborg Energi och Hitachi Energy. De tre doktoranderna arbetar tillsammans, men främst med varsin aspekt av hur energilager bäst bidrar till framtidens elsystem:

Energilager i utbyggnad av elproduktion, elnät och elektrolys (LTH)
Energilager för systemtjänster (Chalmers)
Energilager för elproduktionsanläggningar (Uppsala)

Arbetsuppgifter


Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Arbetsuppgifterna innefattar:


Teoretisk analys av mindre elkraftsystem;
Simulering av större elkraftsystem i exempelvis PowerFactory;
Presentation av resultat vid projektmöten, centrets möten och internationella konferenser;
Skrivande av artiklar för konferenser och tidskrifter samt avhandling;
Gemensamma delprojekt/aktiviteter för projektets doktorander;
Deltagande i kompetenscentrets doktorandnätverk och andra aktiviteter;
Undervisning inom grundutbildningen som övningsledare, laborationshandledare och handledare av examensarbeten. 
Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

avlagt examen på avancerad nivå eller 
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för industriell automation uppfyller den som har:

minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet

Övriga krav:


Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

För fullständig beskrivning se: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:721877/

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Snarast möjligt, enligt överenskommelse Visstidsanställning till