arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Industriell marknadsföring m inr. mot hållbara affärsmodeller

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 april

 • Sök jobbet senast

  17 juni

Om jobbet

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vill du vara med och hjälpa företag att ställa om?

Dina arbetsuppgifter


Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

I de aktuella anställningarna som doktorand finns tre olika projekt definierade som relaterar till hur företags affärsmodeller på olika sätt relaterar till hållbarhet, digitalisering, innovation samt hur marknader formas och utvecklas. I din ansökan får du gärna ange vilken av de olika inriktningarna som du är intresserad av.

Vill du vara med och göra skillnad för en hållbar framtid?

Företag står inför stora utmaningar för att fortsätta att vara relevanta även i framtiden.

Vi lever i en tid där hållbarhet är mer än bara ett modeord - det är en nödvändighet. Med globala initiativ som Agenda 2030 i fokus och ny EU-lagstiftning, står vi inför en tid av förändring och omställning. Vi söker dig som vill vara med och forma denna framtid genom forskning.

Som doktorand vid Industriell Ekonomi och Centrum för Affärmodellsinnovation (CBMI) kommer du att vara en del av ett projekt som fokuserar på att utveckla affärsmodeller för hållbarhet, med särskilt fokus på att stärka globala värdekedjor. Du kommer att undersöka hur företag och organisationer kan utveckla och erbjuda nya lösningar som stödjer en hållbar utveckling för olika intressenter och aktörer i globala värdekedjor.

Vi samarbetar med ledande företag som Atlas Copco och Epiroc, men vi ser också framför oss att även samarbeta med andra industri- och konsumentföretag, samt andra intressenter som delar vår vision.

Som doktorand vid centrum för affärsmodellsinnovation kommer du att ha möjlighet att undersöka flera aspekter av affärsmodeller i ljuset av hållbarhet. Inom ramen för detta område finns möjlighet att rikta in projektet mot studier som intresserar dig, vilket görs i samråd med dina handledare. Här är några exempel på vad du kan förvänta dig att utforska, och fokusera på:

Värdeerbjudande: Du kommer att exempelvis kunna undersöka hur företag formulerar sina värdeerbjudanden till marknaden på ett hållbart och cirkulärt sätt. Detta kan innebära att analysera hur företag integrerar hållbarhetsprinciper i sina produkter och tjänster, och hur detta påverkar deras konkurrenskraft och marknadsposition.

Värdeskapande/Värdeproduktion: Du kommer att kunna studera hur företag skapar värde genom sin egen produktion och supply chain. Detta kan innebära att undersöka hur företag minimerar sin miljöpåverkan, optimerar resursanvändningen, och samarbetar med andra aktörer i värdekedjan för att uppnå större hållbarhet.

Värdefördelning: Slutligen kommer du att kunna utforska hur företag fördelar det skapade värdet till olika intressenter. genom olika betalmodeller. Detta kan innebära att analysera olika betalmodeller och vilka värden som skapas för olika intressenter, och hur detta kan påverka företags marknadssituation, försäljningsstrategi och i förlängningen hur detta kan påverka företagets övergripande värde och hållbarhet.

Genom att utforska dessa områden kommer du att bidra till vår förståelse för hur företag kan omvandla sina affärsmodeller för att stödja en mer hållbar framtid. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team och att tillsammans forma framtidens hållbarhet! 

Dina kvalifikationer


För att antas till forskarutbidlning ska du ha avlagt examen på avancerad nivå eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Den sökande bör ha en master-, magister- eller civilingenjörsexamen med en inriktning relevant för forskarutbildningsämnet industriell marknadsföring (t.ex. industriell ekonomi, industriell marknadsföring eller annan likvärdig utbildningsprofil).

Tidigare dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat inom områden som relaterar till de annonserade inriktningarna ovan är meriterande. Likaså är erfarenhet av att ha använt kvalitativa och/eller kvantitativa vetenskapliga metoder såsom enkäter och intervjuer för att analysera drivkrafter och olika aspekter på ett företags utveckling av affärsmodeller kopplat till hållbarhet, digitalisering, innovation samt hur marknader formas och utvecklas.

Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska är ett krav då doktoranden kommer att behöva använda bägge dessa språk för datainsamling, dokumentation och redovisning av resultat.

Din arbetsplats

Läs om vår arbetsplats här: https://liu.se/organisation/liu/iei/indek

Om anställningen

I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde enligt överenskommelse.

Säkerhetskontroll kan komma att genomföras innan beslut om anställning fattas.

 

 

 

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Lön

Lön enligt avtalad lönestege.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat