arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i informationskodning

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 maj

 • Sök jobbet senast

  14 juni

Om jobbet

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser. Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor. Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/isy.

Vi söker nu en doktorand i informationskodning.

Dina arbetsuppgifter


Forskningen kommer att fokusera på hur kvantdatorer fungerar och vilken egenskap som gör dem mera kraftfulla än vanliga klassiska datorer. En nödvändig egenskap i kvantmekaniska system är så kallad kvantkontextualitet som liknar ickelokalitet hos kvantmekaniska system, som fick Nobelpriset i fysik 2022. Det här projektet handlar om hur kvantkontextualitet fungerar på en detaljerad nivå och hur kvantkontextualitet av olika slag gör att kvantdatorer kan vara snabbare än andra. Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet och syftar i förlängningen till att kunna bygga riktiga och välfungerande kvantdatorer.

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Dina kvalifikationer


Du har avlagt examen på avancerad nivå inom Elektroteknik/Tillämpad Fysik, eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Vid tillsättning av denna tjänst kommer särskilt följande kompetenser att beaktas hos den sökande:

- För avhandlingsarbetet och utbildningsämnet relevanta kunskaper och färdigheter, till exempel demonstrerat via genomförda kurser på avancerad nivå, särskilt relaterat till kvantdatorer, kvantdatoralgoritmer och kvantmekanikens grunder, men också mera generellt matematik, teoretisk fysik, matematisk modellering och programmering.
 
- Förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa tekniska och vetenskapliga problem.

- God förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation, inkluderande goda kunskaper i engelska vad gäller både tal och skrift. Vi tar fram en studieplan när anställningen påbörjas så en avsiktsförklaring behöver inte skickas med i ansökan.

Din arbetsplats

Du kommer att arbeta på avdelningen för informationskodning som bedriver forskning samt grundutbildning och forskarutbildning. Läs mer på https://www.icg.isy.liu.se samt https://liu.se/artikel/lediga-tjanster-pa-isy om hur det är att arbeta på ISY.

Om anställningen

I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. Kontakta gärna isyphdcouncil@groups.liu.se om du har frågor kring hur det är att arbeta som doktorand på ISY.

Tillträde enligt överenskommelse.

Säkerhetskontroll kan komma att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Lön och förmåner

Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner


Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan


Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 14 juni, 2024. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Lön

Månadslön enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat