arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i katalys för hållbar organisk syntes

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 juni

 • Sök jobbet senast

  12 augusti

Om jobbet

Institutionen för organisk kemi ett omfattande forskarutbildningsprogram, innefattande många områden av experimentell och teoretisk kemi.

Metodutveckling inom katalys, hållbar kemi och organisk syntes är centrala teman.

Mer information om oss finns på: https://www.su.se/institutionen-for-organisk-kemi/.

Forskarutbildningsämne

Avhandlingsarbetet kommer att bedrivas inom hållbar organisk kemi i professor Martín-Matutes forskargrupp. Kandidaten kommer att arbeta med nya homogena och heterogena katalytiska reaktioner som möjliggör selektiv aktivering av inerta kemiska bindningar. Projektet kommer att fokusera på användningen av katalysatorer baserade på icke sällsynta metaller och kommer också att involvera tillämpningen av experiment med high-throughput experimentation (HTE) och mekanokemiska förhållanden. Vi kommer att tillämpa principerna för grön kemi, med tonvikt på förebyggande av avfall, och på atomekonomi och energieffektivitet.

Behörighetskrav

För att bli antagen till forskarutbildning krävs att den sökande har grundläggande och särskild behörighet. Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Grundläggande behörighet har du, om du avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet För särskild behörighet enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom organisk kemi krävs att den sökande med godkänt resultat fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 30 hp på avancerad nivå inom ett för forskarutbildningsämnet relevant ämnesområde (se Forskarutbildningsämne ovan).

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är:

- dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet
- analytiskt och kreativt tänkande
- egen initiativförmåga
- självständighet
- samarbetsförmåga
- förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska.

https://medarbetare.su.se/vart-su/styrning/regelboken/utbildning/antagningsordning-for-utbildning-pa-forskarniva

Om anställningen

Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning som doktorand enligt 5 kap. högskoleförordningen (1993:100). Anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Som doktorand ska du främst ägna dig åt din egen utbildning på forskarnivå, men i anställningen kan arbete med utbildning, forskning och administration ingå i begränsad omfattning (högst 20 %).

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen förnyas därefter med högst två år i taget.

Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av professor Belén Martin-Matute, tfn 08-16 24 38, mailto:belen.martin.matute@su.se.  

Allmän information om arbetsplatsen och om Institutionen för organisk kemi vid Stockholms universitet kan fås av prefekten, professor Kálmán J. Szabó, mailto:kalman.j.szabo@su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 % Visstidsanställning till