arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Konstruktionsteknik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 juni

 • Sök jobbet senast

  25 augusti

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Doktorand i Konstruktionsteknik med fokus på broms- och accelerationslaster för järnvägsbroar
Beskrivning av arbetsplatsen

Anställningen är placerad vid institutionen för Bygg- och miljöteknologi, avdelningen för Konstruktionsteknik.

Avdelningen bedriver forskning och utbildning på grund- och forskarnivå inom olika områden av konstruktionsteknik såsom säkerhets-, risk- och tillförlitlighetsanalys av byggnads- och infrastruktursystem, miljöbetingade påverkningar på konstruktioner, energieffektivisering och bruksstadieanalyser. Målet med forskningen vid avdelningen är att bidra till utvecklingen av byggnader och infrastrukturer som är säkra, funktionella och hållbara med hänsyn till resursutnyttjande och robusthet. Forskningen är av tillämpad karaktär och bedrivs ofta i nära samarbete med industrin och andra samhällsbyggnadsaktörer. 

Institutionen för Bygg- och miljöteknologi har en stimulerande och internationell miljö bestående av doktorander, postdoktorer och lärare från många delar av världen. Här sker forskning och undervisning i ett öppet och progressivt klimat med utmaningar och samarbeten både inom akademin och med industripartners, både nationellt och internationellt. Arbetsmiljön präglas av engagemang, samarbete, kreativitet och eget ansvar

Projektbeskrivning


Doktorandprojektet syftar till att förbättra dagens beräkningsmodeller för hantering av broms- och accelerationslaster på järnvägsbroar. Detta inkluderar undersökning av statiska modeller och aktuella longitudinella krafter samt hur dessa kombineras tillsammans med övriga laster. Projektet utförs med ett probabilistiskt ramverk tillsammans med säkerheter i aktuella normer. Det förväntas att resultatet kommer att resultera i rekommendationer för förbättrade rutiner avseende dimensionering och verifiering av järnvägsbroar genom att uppnå en mer konsekvent säkerhetsnivå. Förväntade resultat bör också minska potentiellt slöseri av resurser på grund av överkonservativ designpraxis och samtidigt ge insikter för att förbättra bärighetsberäkningar för befintliga järnvägsbroar.

Arbetsuppgifter


Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

Arbetet i detta forskningsprojekt är uppdelat i fyra delar. Första delen innehåller en systematisk litteratursökning och med hjälp av input från industrin kartlägga aktuell byggnadspraxis. Andra delen består av utvärdering av beräkningsmodeller för bro-spårinteraktion m.h.t. deras lämplighet att uppskatta horisontella krafter i bron och för probabilistiska tillämpningar. Tredje delen är utveckling av probabilistiska beräkningsmodeller för både bärförmåga och broms- och accelerationskrafter. Den fjärde delen handlar om identifiering av metoder för att minska broms- och accelerationskrafter för järnvägsbroar. Arbetet kommer att stödjas av verkliga fallstudier och i direkt samverkan med industripartners. Stöd till handledningen kommer även att ges av biträdande handledare från KTH. 

Behörighet 

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

avlagt examen på avancerad nivå eller 
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Konstruktionsteknik uppfyller den som har:

minst 90 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller
examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde. 

Övriga krav:


Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift 

För annonsen i sin helhet vänligen se: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:731651/
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse men tidigast 1 oktober 2024 och senast 3 februari 2025 Visstidsanställning till