arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i konsumtion, marknadsföring och detaljhandel

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 maj

 • Sök jobbet senast

  30 maj

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Institutionen vill stärka sin forskningsprofil inom konsumtion, marknadsföring och detaljhandel.

Arbetsuppgifter


Som doktorand ska du i huvudsak ägna dig åt din egen forskarutbildning där ett självständigt
författande av en doktorsavhandling utgör den största delen. Institutionstjänstgöring med upp till 20 % av en heltid kan förekomma, främst i form av undervisning, varvid anställningen förlängs i motsvarande utsträckning. Doktoranden får tillgång till en arbetsplats vid institutionen för tjänstevetenskap, Campus Helsingborg. Doktoranden ska vara närvarande på̊ institutionen och aktivt delta i forsknings- och undervisningsmiljön.

Behörighet


Studieplan och information om behörighet till forskarutbildningen i tjänstevetenskap finns på https://www.ses.lu.se/utbildning/forskarutbildning.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som fullgjort kursfordringar om minst 30 högskolepoäng inom samhällsvetenskap på avancerad nivå, till exempel inom huvudområden som service management, företagsekonomi, kulturgeografi eller sociologi, eller har förvärvat motsvarande kunskaper. Den sökande ska även ha genomfört självständiga arbeten om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå.

Bedömningsgrund


Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Sökande kommer att rangordnas baserat på en samlad bedömning av kvaliteten på deras inlämnade examensprojekt och uppsatser, forskningsförslag, betyg från tidigare studier, relevant arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet. Eftersom doktorandstudier inom Tjänsteforskning är mycket krävande måste sökanden vara mycket motiverad och kunna arbeta självständigt under tidspress. Goda kunskaper i både skriftlig och talad engelska är också ett krav.

Följande kvalifikationer är meriterande:


Ett starkt intresse för frågor om konsumtion, marknadsföring eller detaljhandel dokumenterat genom tidigare arbete, exempelvis genom en examensuppsats.
Dokumenterad förmåga att självständigt, och i samarbete med andra, genomföra forskningsprojekt.
Tidigare erfarenhet av publicering.
Intresse att bidra till undervisning vid institutionen för tjänstevetenskap och att arbeta med studenter.

Ett begränsat antal sökande kommer att erbjudas möjlighet att genomföra ett skriftligt arbetsprov i antagningsprocessens slutskede samt kallas till intervju.

Villkor


Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Ansökan ska innehålla (ofullständiga ansökan kommer inte att beaktas):

ett introduktionsbrev på svenska eller engelska, omfattande max 1000 ord, som innehåller en kort presentation av dig som sökande och dina meriter samt en kort beskrivning av varför du är intresserad av forskarutbildningen i tjänstevetenskap vid Lunds universitet,
ett kortfattat utkast till forskningsplan (research proposal) på svenska eller engelska, omfattande max 2 000 ord inklusive referenser, innehållande en beskrivning av ett forskningsområde och forskningsproblem, syfte och möjliga forskningsfrågor samt metod/er och en plan för studien,
en meritförteckning på svenska eller engelska som visar behörighet för forskarutbildning i tjänstevetenskap,
examensarbeten på svenska eller engelska på magister- eller masternivå och (minst 15 högskolepoäng) på avancerad nivå i service management eller ämne som bedöms som likvärdigt,
namn och kontaktuppgifter till två referenspersoner,
övriga handlingar som du önskar åberopa som är relevanta för anställningen.

 Du kan bli ombedd att komplettera din ansökan med betyg inom 14 dagar efter sista ansökningsdag.
Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Institutionen för tjänstevetenskap tillhör samhällsvetenskaplig fakultet och har verksamheten placerade vid Campus Helsingborg. Institutionen som funnits sedan år 2000 är en framgångsrik tvärvetenskaplig forsknings- och utbildningsmiljö.

Institutionen driver två kandidatprogram i service management. Vidare finns ett mastersprogram i service management med fem inriktningar: culture and creativity management, retail, supply chain service management, sustainable service management samt tourism. Undervisningsspråket på kandidatnivå är svenska, på mastersnivå engelska.

Forskningen vid institutionen tar sin utgångspunkt i aktuella samhällsproblem där tjänstesektorn är i fokus. Forskningen är organiserad i fem tvärvenskapliga teman: Hållbarhet, resurser och tjänster; management, organisering och arbete; turism, plats och mobilitet, konsumtion, marknadsföring och detaljhandel samt kulturella och kreativa näringar.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2024-09-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till