arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i kriminologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 juni

 • Sök jobbet senast

  15 september

Om jobbet

Kriminologiska Institutionen vid Stockholms universitet utlyser två doktorandtjänster.

Kriminologi är ett samhällsvetenskapligt ämne med fokus på olika aspekter av brott och straff. Våra kurser är bland landets mest sökta och institutionen har idag cirka 40 anställda. Vi erbjuder alla våra doktorander en arbetsplats på institutionen och förutsätter närvaro och aktivt deltagande i vår forskningsmiljö. Mer information om oss finns på: https://www.su.se/kriminologiska-institutionen/.

Behörighetskrav

För att bli antagen till forskarutbildning krävs att den sökande har grundläggande och särskild behörighet. Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Grundläggande behörighet har du, om du avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har du som tagit minst 60 högskolepoäng i kriminologi på avancerad nivå, eller i för utbildningen på forskarnivå i kriminologi annat relevant ämne, varav minst 15 av dessa högskolepoäng utgörs av uppsats eller motsvarande självständigt arbete, alternativt på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper, samt har tillräckliga kunskaper i svenska och/eller engelska för att kunna tillgodogöra dig utbildningen i kriminologi på forskarnivå. 

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Vid tilldelningen av plats på forskarutbildningen ska avseende främst fästas vid graden av självständighet i analys och upplägg av tidigare arbeten, metodologisk och vetenskaplig mognad samt förmåga till problemformulering och stringens i tidigare arbeten och i forskningsplanen. Vikt läggs även vid möjligheten för institutionen att erbjuda adekvat handledning givet den planerade forskningen. Beslut om antagning fattas av institutionsstyrelsen senast den 12 december 2024 och meddelas därpå de sökande via mail.

https://medarbetare.su.se/vart-su/styrning/regelboken/utbildning/antagningsordning-for-utbildning-pa-forskarniva

Om anställningen

Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning som doktorand enligt 5 kap. högskoleförordningen (1993:100). Anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Som doktorand ska du främst ägna dig åt din egen utbildning på forskarnivå, men i anställningen kan arbete med utbildning, forskning och administration ingå i begränsad omfattning (högst 20 %).

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen förnyas därefter med högst två år i taget.

Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av studierektor för forskarutbildning Susanne Alm, mailto:susanne.alm@criminology.su.se, samt prefekt Felipe Estrada, mailto:felipe.estrada@criminology.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 % Visstidsanställning till