arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i kvantitativ RNA Biologi

 • Yrkesroll

  Molekylärbiolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 april

 • Sök jobbet senast

  23 april

Om jobbet

vid Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut. Sista ansökningsdag: 2024-04-23.

Forskningen vid MBW adresserar experimentellt grundläggande problem inom molekylär cellbiologi, integrativ biologi samt infektion och immunobiologi. State-of-the-art och avancerade metoder tillämpas i en professionell forskningsmiljö som kännetecknas av dess etablerade internationella profil. Läs mer om MBW på www.su.se/mbw.

Science for Life Laboratory (SciLifeLab) är ett samarbete mellan fyra universitet i Stockholm och Uppsala: Stockholms universitet, Karolinska institutet, Kungliga tekniska högskolan och Uppsala universitet. SciLifeLab är ett nationellt center för storskalig biovetenskap med fokus på forskning inom miljö och hälsa. Centret kombinerar tekniskt avancerad teknologi och utrustning med en bred kunskap inom translationell forskning och molekylär biovetenskap.

Projektbeskrivning 
Denna doktorandanställning är tillgänglig i laboratoriet lett av biträdande professor Marc Friedländer - en del av MBW-institutet och beläget vid SciLifeLab. Gruppen strävar efter att besvara grundläggande frågor inom RNA-biologi genom kvantitativa metoder såsom single-cell omics och nya screeningsmetoder i kombination med beräkningsbiologi. Vår grupp har också en forskningslinje om Paleotranskriptomik och har nyligen sekvenserat RNA från den utdöda tasmaniska tigern.

Projektet handlar om vår nya agoTRIBE-metod för att experimentellt kartlägga miRNA-reglerade transkripter i enskilda celler. Doktoranden kommer bioinformatisk att analysera single-cell data och integrera dom med Omics-data modaliteter för att få nya insikter i miRNA-biologi. Doktoranden kommer att ha ett nära samarbete med wet-lab och dry-lab forskare i vårt team. Labbets webbplats: www.friedlanderlab.org.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet molekylär biovetenskap krävs att den sökande har avlagt examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 120 hp på grundnivå i molekylärbiologi, biologi, kemi eller ämne omfattande i huvudsak motsvarande innehåll. Den sökande ska med godkänt resultat genomgått kurser om minst 60 hp på avancerad nivå inom molekylär biovetenskap eller motsvarande varav minst 30 hp ska utgöras av ett självständigt arbete. Behörighet har också den som på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper inom eller utom landet.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för bedömning är den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, samarbetsförmåga, samt kreativitet, initiativ och självständighet. Den sökande bör ha mycket goda kunskaper i scripting/programmering. Erfarenhet av sekvensdata, cancerbiologi eller mikroRNA-biologi är meriterande, men inget krav. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvaliteten på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan. 

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor 
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av Universitetslektor Marc Friedländer, tfn 073-712 15 58, marc.friedlander@scilifelab.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan/forskningsplan som beskriver:– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet– varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet%]
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 6 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat