arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i limnologi med fokus på makrofyternas klimatavtryck

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 september

 • Sök jobbet senast

  23 oktober

Om jobbet

Institutionen för ekologi och genetik utlyser en doktorandtjänst i limnologi, med inriktning mot vattenväxters ekologi och klimatavtryck, till programmet för limnologi.

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med drygt 100 medarbetare. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Se vidare http://www.ieg.uu.se.

Programmet för Limnologi vid Institutionen för ekologi och genetik (https://www.ieg.uu.se/limnologi) är, tillsammans med fältstationen vid sjön Erken (https://www.ieg.uu.se/erkenlaboratoriet/), en internationellt ledande forskningsmiljö för forskning, undervisning och samverkan om inlandsvattnens ekologi.

Projektbeskrivning

De flesta vattendrag är kraftigt påverkade av människan. På många håll genomförs därför restaureringar av vattendrag för att främja vattenkvalitet och biologisk mångfald. Anläggning av våtmarker och dammutrivning är två vanliga åtgärder, och båda leder till en ökad förekomst av makrofyter, dvs växter i eller nära vatten. Makrofyter kan avge betydande mängder av växthusgaser, men samtidigt också binda kol och därmed utgöra en kolsänka. Projektet CLIMIPHY (https://www.ieg.uu.se/limnology/research/climiphy/) syftar åt att skapa ny kunskap om makrofyters klimatavtryck som ger yrkesverksamma inom vattendragsrestaurering möjlighet att restaurera vattendrag på ett sätt som gynnar biologisk mångfald och vattenkvalitet, med ett så litet klimatavtryck som möjligt.

Arbetsuppgifter

Forskning och studier inom projektets ämnesområde. Forskningen kommer att omfatta både kontrollerade experiment och fältstudier av växthusgasemission och kolinlagring av olika arter och samhällen av makrofyter. Forskningsarbetet genomförs i nära samarbete med övriga projektmedlemmar. Arbetet inkluderar också interaktioner med yrkesverksamma och avnämare inom vattendragsrestaurering. Forskarutbildningen varar i 4 år, varav 3 år för forskning och 1 år för relevanta kurser. Vi uppmuntrar doktorander att undervisa på kurser på grund- och avancerad nivå, vilket förlänger anställningen med motsvarande tid.

Kvalifikationskrav

Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

- avlagt examen på avancerad nivå inom limnologi, ekologi, biogeokemi, miljövetenskap, miljöteknik, eller inom annat relevant område, eller
- fullgjort minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
- på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Andra kvalifikationskrav och egenskaper som krävs för tjänsten:

- Erfarenhet och kunskap inom ett eller flera av följande områden: Limnologi, Ekologi, Biogeokemi.
- B-körkort.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom förmåga att samarbeta inom en grupp, organisationsförmåga, och självständighet.

Kandidaten ska ha mycket bra förmåga att uttrycka sig på engelska, i såväl tal som i skrift.

Meriterande

Erfarenhet av statistik och programmering (t ex med mjukvaran R), samt av geografiska informationssystem (GIS), är meriterande. Erfarenhet av att genomföra laboratorieexperiment och fältarbete är meriterande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer

https://www.regler.uu.se/?languageId=3

Om anställningen

Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7, och omfattar fyra års heltidsstudier. Lönen sätts utifrån en lönestege med ingångslönen 29 000 kr/månad (2022 års lönerevision) och justeras årligen. Tillträde 1 februari 2024 eller enligt överenskommelse. Placering: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dr. Charlotte Grasset, charlotte.grasset@ebc.uu.se +46 18 471 2819.

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska innehålla 1) ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen, varför du vill doktorera och varför just du är lämplig för tjänsten, 2) ditt CV, 3) en kort beskrivning av din utbildning, 4) en kopia av din masterexamen och dina kursbetyg samt en kopia av din masteruppsats 5) namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (e-postadress och telefonnummer), och 6) eventuella publikationer. Ansökan bör skrivas på engelska.

Välkommen med din ansökan senast den 23 oktober 2023. UFV-PA 2023/3410.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 54 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2023-09-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till