arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i måltidskunskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 juli

 • Sök jobbet senast

  30 augusti

Om jobbet

Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i Måltidskunskap vid Restaurang- och hotellhögskolan.
Utbildningsstart: HT 2024.

Projektbeskrivning

Ämnet måltidskunskap med 32 medarbetare söker en doktorand med inriktning mot praktiskt matlagningshantverk för hållbara, goda och hälsosamma måltider. Forskning inom måltidskunskap handlar om att studera hur hållbara och hälsosamma måltider kan skapas och spridas till olika målgrupper där det gastronomiska hantverket inom kök och matsal i kombination med estetik är viktiga delar. Ämnet innefattar även studier och utveckling av sociala och kulturella perspektiv på måltider, hållbart arbetsliv med fokus på social och finansiell hållbarhet inom den gastronomiska sektorn samt betydelsen av produkters sensoriska egenskaper för upplevelse och agerande.

Den aktuella doktorandtjänsten handlar om hur kulinarisk expertis kan användas för att skapa goda, hälsosamma och hållbara måltider för olika målgrupper. Mer specifikt ska forskningen fokusera på hur hantverksmässig matlagning kan utvecklas så att mat och måltider blir en självklar del av den gröna omställningen för att bidra till ett mer hållbart sätt att leva och äta.

Den valda kandidaten bör visa stark och självständig problemlösningsförmåga samt kritisk analytisk förmåga. Goda engelskkunskaper i tal och skrift är ett krav, medan kunskaper i svenska är önskvärt men inte nödvändiga. Utbildning i måltidskunskap och värdskap och relaterade ämnen inom gastronomi, Food Studies, eller andra relevanta ämnen inom samhällsvetenskap och humaniora är ett krav. Tidigare praktisk erfarenhet inom den gastronomiska sektorn samt arbete med estetik är meriterande.

Doktoranden kommer att ingå i en forskargrupp som leds av professor Jonatan Leer.

Utbildningen och anställningen

Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en doktorsavhandling. Utbildningen avses avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid. I anställningen kommer det att ingå undervisning, administration och annan forskning än det egna avhandlingsarbetet med högst 20 procent av heltid. Tillägg till utbildningstid och finansiering med motsvarande tid kommer att göras.

Vår ambition är att din utbildning på forskarnivå ska vara stimulerande och kännas meningsfull från början och ända fram till din doktorsexamen. Att du som doktorand får en bra introduktion underlättar starten på dina studier och ger dig en god grund att bygga din forskarutbildning på. Som doktorand vid Örebro universitet erbjuds du en särskilt anpassad seminarieserie med allt från utbildningsregler och karriär till stöd i din studiesituation och doktorandmingel.

Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden, vilket motsvarar fyra år. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på heltid och deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 30 300 kr per månad.

Behörighet och urval

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.

För särskild behörighet i ämnet Måltidskunskap har den som har magisterexamen i måltidskunskap eller ett annat huvudområde med hög relevans för det aktuella vetenskapliga fältet. Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Information

Doktorandanställningen är 100 % och placerad på Campus Grythyttan i Hällefors kommun.

Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av professor Jonatan Leer, e-post: jonatan.leer@oru.se och ämnesföreträdare Åsa Öström, e-post: asa.ostrom@oru.se.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen
Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:
 • Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå”
 • CV
 • Kopior av original examensbevis och officiellt resultatintyg för kandidatexamen
 • Kopior av original examensbevis och officiellt resultatintyg för magister-/masterexamen
 • Självständigt arbete (examensarbete)
 • Övriga relevanta dokument, intyg och diplom som styrker din ansökan
 • Intressebeskrivning – beskriv ditt intresse inklusive teoretiska och metodologiska riktningar för det beskrivna forskningsområdet och argument hur din kompetensprofil passar forskningsområdet (2-5 sidor).
Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara författade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar avseende meriter på andra språk ska vara översatta av auktoriserad översättare till svenska eller engelska. Förteckning över översättare kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2024-08-30. Välkommen med din ansökan!

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Lön

Lönesättning enligt lönestege.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat