arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i människa-dator interaktion

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 juni

 • Sök jobbet senast

  12 augusti

Om jobbet

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år på heltid och finansieras genom anställning som doktorand.

Doktoranden förutsätts ägna sin huvudsakliga arbetstid åt utbildning på forskarnivå och förväntas aktivt delta i institutionens seminarieverksamhet, workshops, konferenser samt andra forskningsrelaterade aktiviteter som pågår vid institutionen. Andra uppgifter såsom undervisning och forskningsadministration – på engelska och/eller svenska – kan också ingå inom ramen för anställningen (max 20 %).

Kvalifikationer

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i människa-datorinteraktion krävs att sökanden har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt i Sverige eller utomlands. En lämplig bakgrund är en magisterexamen i människa-datorinteraktion eller i annan relevant samhällsvetenskaplig disciplin. En allmän specifikation av doktorandutbildningen kan hämtas på: Samhällsvetenskapliga fakulteten - Uppsala universitet (uu.se)http://www.samfak.uu.se/

Vi söker en kandidat med ett starkt intresse för människa-dator interaktion och teknik i den intima delen av livet. Stor vikt kommer att läggas vid kandidatens personliga lämplighet. Önskvärda egenskaper inkluderar dokumenterad samarbetsförmåga, initiativförmåga, självständighet, ett reflekterande och analytiskt förhållningssätt. Mycket god kommunikativ förmåga, inkl. förmågan att utrycka sig på engelska i både tal och skrift, är nödvändig.

Kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6 (svensk kandidatexamen uppfyller kravet på engelska) är ett krav. Det går att visa att språkkraven uppfylls genom TOEFL/IELTS/Tidigare gymnasie- eller högskolestudier.

Önskvärt/meriterande i övrigt
(i) högskolekurser i människa-datorinteraktion (i det fall masterexamen är i ett annat ämne); (ii) erfarenhet av forskningsprocessen, inklusive skrivande av vetenskapliga artiklar och dess presentation vid konferenser och publicering i vetenskapliga tidskrifter; (iii) erfarenhet/utbildning inom vetenskaplig metod; (iv) arbetserfarenhet från professionellt arbete i näringslivet och/eller den offentliga sektorn; (v); påvisbar kunskap om feministiska metoder, teorier och angreppssätt; (vi); teknisk och/eller design bakgrund.

När universitetet anställer nya doktorander ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter, särskilt inom de aktuella doktorandprojekten, samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten inom området.

Meriterna ska vara dokumenterade så att såväl kvalitet som omfattning kan bedömas.

Intervjuer kommer att hållas via fysisk intervju på Uppsala universitet eller via internet.

Ytterligare information

För en beskrivning av doktorandprogrammet vid Institutionen för informatik och media se https://www.uu.se/fakultet/samhallsvetenskapliga/och Forskarutbildning - Informatik och media, Uppsala universitet https://www.uu.se/institution/informatik-och-media/utbildning/forskarutbildning

Ytterligare information om doktorandstudier vid Uppsala Universitet https://www.uu.se/utbildning/forskarutbildning

Ansökan ska innehålla


- Ifylld blankett för ansökan om antagning till forskarutbildningen.
https://www.uu.se/download/18.111a644e18afe6e278626f6/1696514700114/Ansokan_forskarniva_210304.pdf
- Kort följebrev som ska innehålla
1) Den sökandes motiv till att söka tjänsten (max 500 ord).
2) En kort beskrivning av de dokument som skickats med (lista dem).
3) Om mer än ett akademiskt arbete (uppsats, artikel etc.) lämnats till bedömning ska det i följebrevet anges vilket av dessa som antagningskommittén ska prioritera.
- Avhandlingsplan (två sidor, på engelska). Planen ska innehålla teoretisk ansats, forskningsfrågor, syfte, typ av data, metod samt tidsplan.
- CV med bestyrkta kopior av akademiska dokument, t.ex. vidimerade kopior av akademiska examina
- Kopia av de självständiga arbeten som sökanden författat inom ramen för sin grundutbildning (C-, D-, avancerad nivå eller motsvarande; bifoga utkast av pågående arbeten) alternativt andra relevanta texter
- Andra dokument som sökande önskar bifoga e.g. rekommendationsbrev

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen är avgörande. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen (2006:1053) 5 kap 1–7 §§ samt i universitetets regler och riktlinjer https://www.uu.se/medarbetare/organisation-styrning/regler/.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Om anställningen

Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 7. Omfattning är 100 %. Tillträde 2024-11-01. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Docent Lina Eklund, lina.eklund@im.uu.se,

Prefekt vid Institutionen för informatik och media, Tomas Eklund, tomas.eklund@im.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 2024-08-12, UFV-PA 2024/2371.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2024-11-01 Visstidsanställning till