arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i maringeologi

 • Yrkesroll

  Geolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 november

 • Sök jobbet senast

  8 december

Om jobbet

vid Institutionen för geologiska vetenskaper. Sista ansökningsdatum: 2023-12-08.

Stockholms universitet är ett ledande europeiskt universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Universitetet har mer än 33 000 studenter, 1600 doktorander och 5500 anställda verksamma inom det naturvetenskapliga och humanvetenskapliga området.

Institutionen för geologiska vetenskaper är en av naturvetenskapliga fakultetens institutioner med utbildningar på master-, kandidat- och orienteringskursnivå. Institutionen stöder ett brett spektrum av grundforskning inom marin geovetenskap, geokemi och klassisk geologi.

Projektbeskrivning

Institutionen för geologiska vetenskaper utlyser en fyraårig doktorandanställning för att undersöka klimatförändringarnas effekter på kolkretsloppet i det kanadensiska Beauforthavet. Höjda temperaturer i Arktis har lett till större flöden i Mackenziefloden och ökad kusterosionen längs Beauforthavets kust. Dessa processer leder till att stora mängder kol förs ut i kustvattnen där de förändras ekosystemdynamiken och driver på havsförsurningen.  För att kvantifiera effekterna krävs bättre kunskap om vad som händer med det terrestriska kolet som hamnar i kusthaven. Detta projekt kommer att möta detta behov genom att bättre definiera källan och begravningshastigheten för organiskt kol över det kanadensiska Beauforthavet, och kommer att syfta till att dokumentera hur det har förändrats som svar på antropogena klimatförändringar.

Studenten kommer att gå med i ett internationellt projektteam (läs mer här: www.awi.de/en/science/geosciences/permafrost-research/projects/flo-char.html), och utföra fältarbete i kanadensiska Arktis. Projektet kommer att involvera integration av marin geofysisk data, sedimentologi/organisk geokemi och geokronologi. Forskningsprogrammet kommer att utformas för att möta kompetensen och intressen hos den framgångsrika sökanden.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet maringeologi:
 • Minst 90 hp i geovetenskap.
 • Minst 30 hp i matematik, fysik, kemi och/eller biologi beroende på valt ämnesområde i marin geologi.
 • Därutöver minst 60 hp på avancerad nivå, varav 30 hp självständigt arbete inom geovetenskap.
Behörigheten ska vara uppfylld före antagning sker till forskarutbildningen.

Urval

Urvalet bland de behöriga kandidaterna kommer att baseras på deras förmåga att dra nytta av utbildningen. Följande kriterier kommer att användas för att bedöma denna kapacitet: kandidaternas dokumenterade kunskaper inom ett relevant forskningsområde, skriftliga och muntliga kunskaper i engelska, förmåga till analytiskt tänkande, förmåga att samarbeta, samt kreativitet, initiativförmåga och självständighet.

Bedömningen kommer att baseras på tidigare erfarenheter och betyg, examensarbetets kvalitet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer och den sökandes skriftliga motivering för att söka tjänsten. Dessutom kan tidigare erfarenhet av arbete med sedimentkärnor, organisk geokemi, marin geofysiska data och GIS-applikationer vara meriterande. Den framgångsrika kandidaten kommer att behöva delta i arktiskt fältarbete och vara villig att genomföra forskningsbesök vid deltagande europeiska och kanadensiska institut.

Antagningsbestämmelser för forskarstudier vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration. 

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

För mer information, vänligen kontakta Prof. Matt O’Regan, matt.oregan@geo.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • Följebrev (max 1 sida)
• varför du är intresserad av forskningsområdet och utannonserade projekt
 • vad gör dig till en lämplig kandidat för detta projekt inklusive tidigare erfarenhet
• CV – examina och andra genomförda kurser, relevanta färdigheter inklusive inom fältarbete, laboratorieanalyser och/eller bioinformatik, arbetslivserfarenhet och en lista över examensarbeten/uppsatser
 • Examensbetyg och betyg som bekräftar att du uppfyller de allmänna och specifika behörighetskraven (högst 6 filer)
 • Examensarbeten/uppsatser (minst 1 fil men inte fler än 6 filer)
Anvisningar för sökande finns på: att söka en anställning

Välkommen med din ansökan! 

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Fast lön.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat