arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Maskinteknik med fokus på additiv tillverkning i metall

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 juni

 • Sök jobbet senast

  9 juli

Om jobbet

Vi bedriver forskning och utbildning inom ämnena fysik, kemiteknik, maskinteknik, matematik, teknisk design, teknisk fysik och ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap. Här finns unik och världsledande forskning inom centrumbildningar FSCN Research Centre och Sports Tech Research Centre.

Sports Tech Research Centre är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum som bedriver forskning inom innovativ utveckling och verifiering av produkter, material, teknik och metoder, främst mot idrottsorganisationer, sport- och friluftsutrustningsföretag samt sjukhus och industri.

Forskningen omfattar även medicinska applikationer, utrustning för personer med en funktionsnedsättning och additiv tillverkning (3D-print) med tillämpningar främst inom material- och processutveckling. Forskningscentrumet har flera tekniskt avancerade labb, varav några är världsunika.

Arbetsuppifter


Vi söker en doktorand inom maskinteknik som kommer att arbeta med process- och materialutveckling inom additiv tillverkning av metaller, med fokus på pulverbäddtekniken elektronstråleuppsmältning. Projektet kommer att kräva både teoretisk förståelse och praktiska färdigheter inom utrustning för additiv tillverkning och materialkarakterisering, samt programmering. Du kommer att utforska nya sätt att kontrollera additiva tillverkningsprocesser och undersöka sambandet mellan material, process, morfologi/mikrostruktur och funktionalitet hos olika legeringar. Forskningen kommer att vara tillämpad och tvärvetenskaplig, och inkluderar både laboratoriearbete samt modellering/programmering/karakterisering, men metoderna kommer att anpassas efter personliga styrkor och intressen.

Egen forskarutbildning innefattande forskning (80-100 %) samt undervisning och administrativt arbete (0-20 %).

Behörighet


Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i något av ämnena maskinteknik, teknisk fysik, fysik eller materialteknik, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

 

Bedömningsgrunder


Tidigare erfarenhet av process- och materialutveckling med pulverbäddtekniker (särskilt elektronstrålbaserade metoder), materialkarakterisering och programmering är meriterande. Erfarenhet av forskningsprojekt och undervisning är också meriterande.

Personliga egenskaper


Vi söker en person som tar initiativ, är ansvarsfull, bygger relationer och är strukturerad i att planera, organisera och prioritera arbetet effektivt.  

Övriga bedömningsgrunder


Utöver de formella behörighetskraven kommer urvalet även att baseras på annat arbete (t.ex. examensarbete och projektarbete), tidigare anställningar och intervjuer med de sökande.

Forskningen bedrivs i samarbete med nationell industri men också i en internationell miljö. Därför är mycket goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt, meriterande.

En beskrivning av den sökandes vision och mål gällande området additiv tillverkning bör ingå i ansökan.

 

Handläggning 

Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/anstallningsordning.  

Anställning och tillträde


Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar två års heltidsstudier och beräknas leda fram till en licentiatexamen. Anställningen kan förlängas fram till doktorsexamen förutsatt att ytterligare finansiering erhålles. Tillträde 2024-10-01 eller enligt överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.  

Anställningsort:  Östersund 

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.   

Information


För mer information kontakta Prof. Lars-Erik Rännar, mailto:lars-erik.rannar@miun.se, +46 10 1428417; eller besök institutionens hemsida:
https://www.miun.se/en/meet-mid-sweden-university/Organisation/departments/imd/,
eller  Sports Tech Research Centres hemsida:
https://www.miun.se/en/Research/research-centers/sports-tech-research-centre/

Ansökan 

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Ansökan måste innehålla ditt CV, intyg från tidigare utbildning, en redogörelse för dina forskningsintressen, visioner och mål samt övriga dokument du önskar åberopa.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2024-07-09.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.

Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.

Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Lön

Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2024-10-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till