arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Maskinvetenskaper - Sentio kompetenscentrum

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 juni

 • Sök jobbet senast

  11 augusti

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Doktorand i Maskinvetenskaper - Sentio kompetenscentrum med fokus på sensorteknologi i väremeväxlare 
Beskrivning av arbetsplatsen

Detta projekt leds av Avdelningen för Industriell Produktion inom Institutionen för Maskinvetenskaper.

Vid avdelningen bedriver vi forskning och utbildning inom materialteknik och produktionsprocesser för modern tillverkning. Cirka 25 kollegor arbetar vid avdelningen, inklusive sex doktorander och tre postdoktorala forskare. Vi är intresserade av nya material, nya processer och nya tillvägagångssätt inom tillverkningsprocesser. Materialkarakterisering utförs vid Lund NanoLab, MAX IV och nCHREM. Våra lokaler finns i den nyligen renoverade M-huset på LTH:s campus i Lund.
Mer information om avdelningen (iprod.lth.se)

Projektet genomförs inom Sentio – Integrated Sensors and Adaptive Technology for Sustainable Products and Manufacturing – som är ett nyligen invigt kompetenscentrum som koordineras av Lunds universitet in nära samarbete med företag från svensk industri, Region Skåne och branschorganisationer. Med Sentio kommer vi att skapa ett interdisciplinärt forskningscentrum tillsammans med svensk industri för att realisera visionen om ett världsledande centrum för utveckling av banbrytande integrerad sensorteknologi som möjliggör digital realtidsoptimering av industriella produkter och produktionsprocesser. Genom kontinuerlig och smart processoptimering kan svensk industri ställa om för en väsentligt minskad miljöbelastning och materialåtgång, och därmed öka sin konkurrenskraft. I denna vår första rekryteringsomgång kommer vi att anställa 7 doktorander inom olika ämnesområden som alla kommer att arbeta tillsammans med forskningen inom Sentio. Sentio finansieras av Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet.
Mer om Sentio Competence Centre (sentio.lu.se)

Arbetsuppgifter


Doktorandernas huvudsakliga arbetsuppgifter är att ägna sig åt sina forskarstudier, vilket inkluderar deltagande i forskningsprojekt och forskarutbildningskurser. Arbetsuppgifterna inkluderar också undervisning och andra institutionella uppgifter (högst 20%). Forskningsprojekten utförs i nära samarbete med andra doktorander inom Sentio Kompetenscenter och involverade industripartners. Detta forskningsprojekt fokuserar på att optimera värmeöverföring genom att utveckla sensorintegrerade stålsegment för industriella värmeväxlare. Vårt mål är att skapa funktionella segment med integrerade sensorer för att övervaka och analysera värmeväxlares prestanda. Du kommer att använda avancerade litografi- och deponeringsteknologier för att säkerställa sensors funktionalitet, skalbarhet och hållbarhet i verkliga applikationer. De realtidsdata som genereras kommer att stödja hållbarhetsmodeller och förbättra termisk analys, vilket bidrar till effektivare industriella processer.

Behörighet


Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

avlagt examen på avancerad nivå eller 
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Maskinvetenskaper uppfyller den som har:

Minst 90 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
Examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde.

Övriga krav


Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
Gedigna teoretiska kunskaper inom metalliska material.
God problemlösningsförmåga och språklig analysförmåga.
God samarbetsförmåga och förmåga att kunna arbeta självständigt.

För annonsen i sin helhet vänligen se: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:732602/
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Snarast enligt överenskommelse Visstidsanställning till