arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Maskinvetenskaper – Sentio kompetenscentrum

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 juni

 • Sök jobbet senast

  11 augusti

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Doktorand i Maskinvetenskaper – Sentio kompetenscentrum med fokus på Hållbarhetsanalys och modellering av bearbetningsoperationer
Beskrivning av arbetsplatsen

Sentio Competence Centre (sentio.

lu.se) är ett nyinvigt kompetenscentrum som samordnas av Lunds universitet i nära samarbete med företag från svensk industri, RISE, Region Skåne och branschorganisationer. Målet är att skapa ett världsledande, tvärvetenskapligt forskningscenter som samlar det breda utbudet av olika kompetenser från industri och akademi som behövs för att utveckla integrerad sensorteknologi med kapacitet att avsevärt förbättra hållbarheten, minska resursanvändningen och öka konkurrenskraften, över industrisektorer i Sverige.

Sentio ska utveckla teknik för hållbara cirkulära produktionskedjor och utbilda nästa generations ingenjörer. För att lyckas behöver parter från olika discipliner och ämnesområden samarbeta på nya sätt. Kompetenscentret samlar därför kompetens inom industriell produktion, nanoteknologi och nanofabrikation, materialkarakterisering, matematisk modellering och signalbehandling (AI/ML), trådlös kommunikation och mjukvaruutveckling, samt kunskap om produktionsprocesser och modeller för hållbarhetsanalys. 

Anställningen är förlagd vid avdelningen för industriell produktion, institutionen för maskinvetenskaper vid den tekniska fakulteten. Vi är idag ca 25 anställda men är i nuläget i en expansionsfas. Vi bedriver forskning, utbildning och samhällsamverkan inom tillverkningsmetoder och processer, hållbara tillverkningssystem, smart tillverkning, material och materialkarakterisering, produktrealisering samt återvinning och cirkulär ekonomi. Den aktuella anställningen kommer vara i anslutning till bearbetning och tillverkningssystem, där vi vill öka kunskapen och utvecklingen inom hållbarhetsbedömningar för att stöda beslut och beteende för hållbarare processer och produkter. 

Vi utbildar ingenjörsstudenter som läser maskinteknik och industriell ekonomi, samt mastersprogram studenter inom Produktrealisering och industridesignstudenter. Som doktorand vid vår avdelning har du även möjlighet att ingå i ett nationellt doktorandnärverk med över 200 universitetsdoktorander och industridoktorander inom produktion. Avdelningen är kopplad till det strategiska forskningsområdet Susatinable Production initiative som leds av Chalmers tekniska högskola.  

Vi strävar kontinuerligt för att ha en så bra arbetsmiljö som möjligt med tillgång till relevant laborationsmiljö. För att säkerställa en bra och säker miljö har vi tydliga instruktioner, internutbildningar och återkommande avstämningar och avdelningsmöten. Vi eftersträvar god ergonomisk utrusning och bra ljud- och luftmiljöer vid våra arbetsplatser. Anställningen är placerad i Lund.

Ämnesbeskrivning


Det specifika projektet kommer fokusera på att utarbeta, förbättra och testa modeller för hållbarhetsbedömning av bearbetningsprocesser, där både teknologi, material och organisatoriska förhållningsätt är relevanta att ta hänsyn till. Lösningarna som tas fram i projektet kommer vara mångfasetterade och kräva ett holistiskt synsätt där integration och interdisciplinära förhållningsätt behövs. Studierna kommer väsentligen vara praktiska och tekniska för att kunna ta fram rätt grund för beslutsfattande.

Arbetsuppgifter


Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Större delen av anställningen kommer vara förlagd på universitetet, men det kommer ingå i arbetsuppgifterna att utföra projektmöten, studier, tester, utbildning, samt medverka på konferenser på annan ort. Projektet är starkt knutet till industrin och det är viktigt att kunna samverka med flera industriella och akademiska intressenter. 

Du kommer att genomföra både teoretiska och praktiska studier där användning av bearbetningsutrustning, materialkarakteriseringstekniker och provberedning kommer att ingå. Du kommer att ha ansvar för att utveckla hållbarhetsmodeller som fångar upp relevanta belastningar och effekter från tekniska och administrativa beslut.

Behörighet


Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

avlagt examen på avancerad nivå eller 
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Maskinvetenskaper uppfyller den som har:

Minst 90 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet. varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
Examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde.

Övriga krav:


Omfattande kunskaper inom metalliska material och värdeskapande processer
Betydande kunskaper inom ämnet skärande bearbetning
Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift
Du behöver vara ansvarstagande, initiativtagande, kreativ och uthållig med en stark vilja att samarbeta och dela kunskap. 

För annonsen i sin helhet vänlige se: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:732485/
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Snarast efter överenskommelse Visstidsanställning till