arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i matematik (5)

 • Yrkesroll

  Matematiker

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 mars

 • Sök jobbet senast

  23 april

Om jobbet

vid Matematiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2024-04-23.

Matematiska institutionen vid Stockholms universitet har med sin långa tradition av excellent forskning en framskjuten plats inom skandinavisk matematik. Institutionen består av tre avdelningar: matematik, matematisk statistik och beräkningsmatematik. Forskare som arbetar vid avdelning matematik har kompetens som spänner över många olika grenar av matematiken, från algebra, geometri och analys till matematisk logik.

Projektbeskrivning 
Vi söker speciellt doktorander till följande projekt:

Powers of general linear forms (handledare Samuel Lundqvist)

Moduli, topology, and arithmetic (handledare Dan Petersen)

The combinatorics of addition: number theory, harmonic analysis and probability (handledare Olof Sisask)

Geometry of the Albanese map (handledare Sofia Tirabassi)

Det är även möjligt att söka projekt med andra handledare. Information om tillgängliga handledare och förslag på avhandlingsämnen, inklusive mer information om projekten ovan, finns här: handledare och avhandlingsämnen. Sökande rekommenderas att kontakta potentiella handledare innan ansökan skickas.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom matematik att den sökande ska ha godkänt resultat på kurser om minst 90 hp i matematik. Här ska alltid kurserna Abstrakt Algebra (7,5 hp), Analysens grunder (7,5 hp), Komplex analys (7,5 hp) samt ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 hp ingå. Särskild behörighet har också den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på självständiga arbeten, referenser, relevant erfarenhet, den sökandes skriftliga motivering för ansökan samt, för utvalda sökande, intervjuer. Notera att sökande kan kallas till intervju på kort varsel. Intervjuer planeras äga rum i mitten av maj.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor 
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av Alexander Berglund (studierektor för forskarutbildningen) tfn 08-16 45 37, alexb@math.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • namn på 1–3 potentiella handledare i prioriteringsordning
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner Viktigt: Dina referenspersoner ska skicka rekommendationsbrev senast 2024-04-23 till adressen phd-apply@math.su.se och skriva följande i ämnesraden: SU FV-0697-24 + namn på den sökande.

och att bifoga följande dokument

 • ansökningsbrev (max två sidor) som beskriver:   – varför du är intresserad av forskarutbildningen i matematik – vilka specifika ämnen/projekt/handledare du är intresserad av och varför – vad som gör dig lämplig för forskarutbildningen och för det aktuella projektet
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Lönestege för doktorander

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat