arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i matematik med fokus på maskininlärning

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 april

 • Sök jobbet senast

  23 april

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen


Tjänsten kommer att placeras på avdelningen för Datorseende och Maskininlärning vid Matematikcentrum.

Matematikcentrum är en institution som är ansluten till både den tekniska fakulteten (LTH) och den naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds Universitet. Inom avdelningen för Datorseende och Maskininlärning finns flera disputerade forskare samt cirka 20 doktorander. Forskning inom detta område började på mitten av 1980-talet och omfattar för närvarande (i) Geometri och datorseende (inklusive analys av video, ljud, radio och radar-signaler), (ii) Medicinsk bildanalys, och (iii) Maskininlärning/artificiell intelligens. Gruppen har omfattande erfarenhet av grundforskning inom datorseende, maskininlärning och artificiell intelligens, samt en historia av att översätta sådana resultat till praktiska tillämpningar för slutanvändare. Avdelningen deltar aktivt i flera projekt, såsom WASP och ELLIIT, och upprätthåller ett robust nationellt och internationellt nätverk. Flera produkter och företag har startats av forskare inom gruppen, inklusive Decuma, Cognimatics, Polar Rose, Modcam och Spiideo. Tjänsten finansieras delvis av Vinnova och ingår i projektet “DAIDESS - Decomposable AI Deployments made Efficient and Sustainable by Specialization”.

Ämnesbeskrivning


Forskningsinriktningen för denna utlysning är datorseende och maskininlärning med ett fokus på maskininlärning för heterogena beräkningsresurser. Forskningsämnet är matematik.

Arbetsuppgifter


Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Detta projekt handlar om design och anpassning av maskininlärningsmetoder för heterogena beräkningsresurser. Du kommer att fokusera på applikationer som relaterar till hur objektdetektering och följning specialiseras, exempelvis med känd information om inspelningsscenario, och sen optimeras för att sprida ut beräkningar på heterogena resurser, exempelvis inspelningskamera, cloud-resurser och användarenheter. Detta applikationsområde och fokus innebär att du kommer jobba med programmering och maskininlärning.

Avhandlingsarbetet kommer att omfatta utvecklingen av nya metoder, planering och genomförande av experiment, insamling av data, programmering och implementation, författande av vetenskapliga artiklar samt presentation av resultat vid internationella konferenser.

Behörighet


Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

avlagt examen på avancerad nivå eller

fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningen i matematik uppfyller den som har:

minst 90 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde.

I praktiken betyder det att den studerande skall ha uppnått en kunskapsnivå inom matematik som åtminstone svarar mot den för civilingenjörsutbildningarna i teknisk matematik eller teknisk fysik alternativt en masterexamen i matematik eller tillämpad matematik.

Övriga krav:


Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

För fullständig annons var god se lunds universitets hemsida.
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100% Visstidsanställning till