arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i matematikdidaktik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 februari

 • Sök jobbet senast

  29 mars

Om jobbet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/

 

Vi söker dig som vill fördjupa dig i matematikdidaktiska frågor genom att gå en forskarutbildning.

Sista ansökningsdag är den 29 mars 2024.

I samarbete med Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området vid Umeå universitet söker vi en doktorand i matematikdidaktik. Anställningen är placerad vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD) som bedriver forskning och utvecklingsarbete inom utbildningsvetenskap samt utbildning inom i första hand lärarutbildningarna. Den ämneskompetens som institutionens medarbetare framför allt besitter finns inom matematikdidaktik, naturvetenskapsdidaktik, teknikdidaktik och bedömning för lärande.

Läs mer om forskarutbildning vid NMD här.

Inriktning

Som doktorand i matematikdidaktik kommer du att ingå i Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM) som är en av Nordens största matematikdidaktiska forskningsmiljöer. I denna miljö finns bland annat följande forskningsinriktningar: Problemlösning och resonemang, Formativ bedömning samt Språk och kommunikation.

Den sökande uppmanas att beskriva sina forskningsintressen, dvs. vad du vill undersöka och ta reda på i din forskning som doktorand (Ansökan punkt 1). Forskningsintressen ska vara inom eller i anslutning till någon av de beskrivna inriktningarna i UFM eller en kombination av dessa. För sökande med forskningsintressen som inte ligger direkt inom dessa inriktningar behöver beskrivningen förklara eller föreslå hur intresset kan kopplas till befintlig/a inriktning/ar. Notera att alla befintliga inriktningar kan inrymma frågor som berör andra områden, till exempel specialpedagogik eller programmering. Dessutom är alla inriktningar öppna för studier av utbildning på olika stadier, från förskola till universitet.

Kvalifikationer

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande kvalifikationer.

Doktorander kan bli antagna till forskarstudier i matematikdidaktik via två olika studieplaner: pedagogiskt arbete eller ämnesdidaktik, båda med inriktning mot matematik. Information finns i de allmänna studieplanerna. Förutom grundläggande behörighet krävs en särskild behörighet som skiljer sig åt för de båda forskarutbildningsämnena.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas i forskarutbildningsämnet pedagogiskt arbete med inriktning mot matematik krävs, förutom grundläggande behörighet, att den sökande har lärar- eller förskollärarexamen samt minst ett års pedagogisk yrkesverksamhet. Examen skall omfatta ett examensarbete.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas i forskarutbildningsämnet ämnesdidaktik med inriktning mot matematik krävs, förutom grundläggande behörighet, att den sökande har minst 90 högskolepoäng sammanlagt i matematik och matematikdidaktik. Examen skall omfatta ett examensarbete.

För att bli antagen krävs vidare att den sökande kan kommunicera väl på både svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt, samt sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Anställningsvillkor

Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normal studietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen högst ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. Därutöver kan anställningstiden förlängas om det finns särskilda skäl, såsom föräldraledighet eller sjukskrivning.

Du som antas som doktorand deltar i Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området vid Umeå universitet som samordnas med ordinarie forskarutbildning som bedrivs vid institutionen. Studierna påbörjas 2 september 2024. Arbetsplats är Umeå universitet. Forskarutbildningen är en campusförlagd utbildning och kan inte läsas på distans. Doktoranden förväntas delta aktivt i institutionens forskningsmiljö. Löneplacering sker enligt lokalt avtal om lönesättning för doktorander.

Ansökan

Ansökan ska innehålla flera olika dokument som specificeras i e-rekryteringssystemet Varbi. Söker du flera anställningar med olika diarienummer, måste du skicka en komplett ansökan per anställning.

Välkommen med din ansökan senast 2024-03-29.
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Lön

Månadslön enligt fastställd lönetrappa för doktorandbefattningar

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 2024-09-02 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till