arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i matematisk statistik (2)

 • Yrkesroll

  Matematiker

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 mars

 • Sök jobbet senast

  23 april

Om jobbet

vid Matematiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2024-04-23.

Matematiska institutionen vid Stockholms universitet har med sin långa tradition av excellent forskning en framskjuten plats inom skandinavisk matematik. Institutionen består av tre avdelningar: matematik, beräkningsmatematik och matematisk statistik. Forskare som arbetar vid avdelning matematisk statistik har kompetens som spänner över många olika grenar, tex teoretisk och tillämpad statistik, diskret sannolikhetsteori, försäkringsmatematik och epidemimodeller.

Projektbeskrivning 
Information om tillgängliga handledare och projekt finns på vår informationssida om forskarutbildningen (scrolla ner till ’PhD thesis projects in mathematical statistics’). Notera att endast handledare/projekt i matematisk statistik är aktuella för denna tjänst - matematik och beräkningsmatematik är separata forskarutbildningsämnen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som med godkänt resultat fullgjort kurser om minst 60 hp i matematisk statistik (eller andra kurser med likvärdigt innehåll). Det rekommenderas att dessa kurser täcker moment i sannolikhetsteori, stokastiska processer och inferensteori svarande mot innehållet i Sannolikhetsteori II (7.5 hp), Stokastiska processer II (7.5 hp), Statistik inferensteori (7.5 hp) och Linjära statistiska modeller (7.5 hp). Innehållet svarar i grova drag mot Gut: An Intermediate Course in Probability Theory, Grimmet och Stirzaker: Probability and Random Processes, Ross: An Introduction to Probability Models, Lindgren: Statistical Theory, Casella och Berger: Statistical Inference. Den sökande ska också ha fullgjort ett självständigt arbete om minst 15 hp i ett matematiskt statistiskt ämne. Särskild behörighet har också den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor 
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av Maria Deijfen, studierektor för forskarutbildningen, mia@math.su.se, och aktuella handledare (se informationssidan om forskarutbildningen).

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • namn på 1-3 potentiella handledare i prioritetsordning
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner (OBS: Referenspersoner bör ha kontaktats i förväg av sökande och förväntas vara beredda att ge ett utlåtande.)

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev (max 2 sidor) som beskriver: – varför du söker och vad som gör dig lämplig för utbildning på forskarnivå – vilka projekt/handledare du är intresserad av och en motivering av ditt/dina val
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Lönestege för doktorander

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat