arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i matematisk statistik

 • Yrkesroll

  Matematisk statistiker

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 augusti

 • Sök jobbet senast

  20 oktober

Om jobbet

Institutionen för matematik och matematisk statistik utlyser en anställning som doktorand i matematisk statistik, med fokus på icke-parametrisk regressionsmodellering.

Anställningen omfattar fyra års forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt och forskarutbildningskurser. Sista ansökningsdag är 20 oktober 2023. 

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter 
Vilka effekter har klimatförändringarna på mångfalden av landfåglar? Hur många pälssälar finns kvar i Antarktis efter häckningssäsongen? Överför flugor "bi"-parasiten på blommor via avföring? Statistik är till för att besvara dessa storskaliga och småskaliga frågor och för att förstå världen omkring oss, varandra och oss själva. När man analyserar sambanden mellan en respons och dess prediktorer kan det vara naturligt att anta att vissa relationer följer vissa formbegränsningar, såsom monotoni och konvexitet.

Formbegränsade generaliserade additivmodeller (SCAM) tillhandahåller ett allmänt och kraftfullt ramverk för semi-parametrisk regressionsmodellering med formbegränsningar, där det visats vara både effektiva och praktiska inom många tillämpningar. SCAMs popularitet ligger i den attraktiva balansen mellan tillämpbarhet och tolkningsbarhet. Befintliga metoder stöder dock inte modeller med stora datamängder som blir alltmer ovärderliga och viktiga eftersom tekniska framsteg inom vetenskap och industri genererar enorma mängder data. Dessutom är effektiv och robust beräkning för närvarande endast möjlig i standard exponentiellfamiljen.

Projektet syftar till att ta itu med dessa begränsningar genom att i) utveckla metoder för att anpassa SCAM till att kunna hantera mycket större datamängder och mer komplexa modellstrukturer än vad som hittills varit möjligt; ii) utveckla metoder för modeller med responsfördelning utöver standard fallen; iii) utveckla mjukvara med öppen källkod som implementerar de nya metoderna och möter behoven hos vetenskapliga och industriella användare inom relevanta områden.

Projektet är delvis finansierat av Vetenskapsrådet.

Kvalifikationer 
Doktoranden kommer att antas i forskarutbildningsämnet matematisk statistik. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i matematisk statistik krävs att den sökande har minst 60 hp inom ämnesområdena matematisk statistik, statistik och matematik varav minst 15 hp på avancerad nivå. Behörig är även den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Goda kunskaper i R-programmering krävs. God kommunikationsförmåga i både skrift och tal på engelska är också ett krav. Dokumenterade kunskaper och erfarenheter i regressionsmodellering, generaliserade linjära modeller, generaliserade additiva modeller, blandad modellering och beräkningsstatistik är meriterande.

Du förväntas ta en aktiv roll i detta projekt och i arbete på institutionen. Du har ett vetenskapligt förhållningssätt, kan arbeta självständigt och är strukturerad, flexibel och lösningsorienterad. Framför allt är du fast besluten att kontinuerligt utveckla dina färdigheter och bidra till forskning om icke-parametrisk regressionsmodellering.

Bedömningen av de behöriga sökande grundar sig på den sökandes kvalifikationer och förutsättningar att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Om anställningen 
Anställningen syftar till en doktorsexamen. Doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning, vilket innefattar såväl aktivt deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning eller annat institutionsarbete (upp till 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år på heltid eller upp till fem år vid undervisning på deltid. Månadslön sätts enligt fastställd lönestege för doktorandanställning vid Umeå universitet. Tillträde till anställningen sker under vintern 2023 eller enligt överenskommelse.

Ansökan 
Ansökan görs via vårt rekryteringssystem senast 20 oktober 2023. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan. Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska i PDF eller Word-format:

- Personligt brev med en kortfattad beskrivning av dina kvalifikationer och forskningsintressen. Motivera varför du söker anställningen samt beskriv hur dina kvalifikationer och meriter är relevanta.
- Curriculum vitae.
- Styrkta examensbevis eller motsvarande, inklusive dokumentation av genomförda akademiska kurser, erhållna betyg samt eventuellt andra intyg.
- Examensarbete och publikationer med relevans för anställningen bifogas i de fall det finns sådana. Om du ännu inte har slutfört ditt examensarbete, skicka in en sammanfattning på högst 5 sidor inklusive figurer och referenser.
- Testresultat från GMAT (eller GRE) och TOEFL/IELTS om tillgängligt.
- Kontaktinformation till minst två referenspersoner. 

Institutionen för matematik och matematisk statistik värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför särskilt kvinnor som sökande till befattningen. 

Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas. 

Mer information 
Ytterligare information ges av universitetslektor Natalya Pya Arnqvist, natalya.pya@umu.se och professor Jun Yu, jun.yu@umu.se. Du kan också kontakta prefekten, professor Åke Brännström, ake.brannstrom@umu.se, för ytterligare frågor.

Mer information om institutionen för matematik och matematisk statistik: 
https://www.umu.se/institutionen-for-matematik-och-matematisk-statistik/

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Vintern 2023 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till 2028-12-31