arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Matematiska vetenskaper ämnesområde Optimeringslära

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 februari

 • Sök jobbet senast

  11 mars

Om jobbet

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
För mer information om anställningen
https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/23778

 

Dina arbetsuppgifter

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att
delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid. Den främsta arbetsuppgiften för denna anställning är forskning inom diskret optimering för att förbättra metoder för schemaläggnings- och resursallkoreringsproblem. Fokus ligger på att hybridisera optimeringsmetoder och idéer från matematisk programmering och computer science och att integrera dessa genom design av dekompositionsmetoder.

Forskargruppen inom optimeringslära på Matematiska institutionen vid Linköpings universitet har under lång tid varit en av de mest aktiva i Skandinavien. För närvarande inkluderar den två professorer, två biträdande professorer och en universitetsadjunkt. Gruppen kännetecknas av att arbeta med såväl inomvetenskapliga matematiska och algoritmiska ämnen inom optimeringslära som olika typer av tillämpningar. Metodmässig kompetens inkluderar linjärprogrammering och nätverksoptimering samt ickelinjär och diskret optimering, och speciellt tekniker som bygger på dualitetsteori och dekomposition. Nuvarande tillämpningsområden är inom medicin, sjukvård, systemteknik, logistik och transport. Vid Linköpings universitet undervisas i Optimeringslära vid merparten av ingenjörsprogrammen och vi har ett brett utbud av kurser på både kandidat- och masternivå. Vi har flera aktiva forskningsprojekt, vissa av inomvetenskaplig natur och andra som är mer tillämpade eller tvärvetenskapliga. Gruppen deltar i viktiga strategiska forskningsprogram såsom WASP https://wasp-sweden.org/ och ELLIIT https://elliit.se/ och har projekt i samarbete med starka industriella partners.

Dina kvalifikationer

[Du har avlagt examen på avancerad nivå eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad
nivå med anknytning till forskarutbildningsämnet. I dessa 60 högskolepoäng ska ingå ett självständigt arbete (examensarbete) med en
omfattning om minst 30 hp i ett ämne relevant för ämnesområdet. Här avses också kurser eller examensarbete i matematikorienterade, tillämpade ämnen. Särskilt meriterande för denna anställning är kunskap i diskret optimering, specifikt metoder inom matematisk programmering såsom mixed-integer programmering. Meriterande är erfarenhet av mjukvaruutveckling och implementering av algoritmer i matematiska sammanhang, såväl som kunskap om optimeringsmetoder från det datavetenskapliga området, såsom constraint programming och SAT- solving. Du behöver ha ett stort intresse för det aktuella forskningsområdet och du behöver vara motiverad att inhämta ny kunskap och genomföra forskningsarbete. Du förväntas kunna arbeta självständigt, ha förmåga att ta egna initiativ, och ha en god samarbetsförmåga. Ett krav är att du har god förmåga att kommunicera på engelska både muntligt och skriftligt. Intyg över avslutad utbildning av vilket det framgår att behörighetskravet är uppfyllt eller uppvisande av examensbevis måste ske innan beslut om anställningsavtal kan upprättas.

Din arbetsplats


Du kommer att vara anställd som doktorand i ämnet Optimeringslära vid avdelningen för Tillämpad matematik vid Matematiska
institutionen. Avdelningen inkluderar även ämnesområdena Beräkningsmatematik och Matematisk statistik. https://liu.se/organisation/liu/mai/tima

Om anställningen

I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets
forskarutbildning här.
Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i
taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske.

Lön och förmåner

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.

Ansökan

Välkommen att söka denna anställning senast den 11 mars 2024. 

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat