arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i materialkemi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 mars

 • Sök jobbet senast

  23 april

Om jobbet

vid Institutionen för material- och miljökemi. Sista ansökningsdag: 2024-04-23.

Institutionen för material- och miljökemi (MMK) är, med cirka 160 anställda, en av de största institutionerna vid Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. En betydande del av undervisningsverksamheten sker på grundnivå med kurser inom grundläggande fysikalisk, oorganisk och analytisk kemi. Undervisningen på avancerad nivå fokuserar på masterprogrammen i hållbar kemi och analytisk kemi.

MMKs forskningsverksamhet omfattar främst studier av material, och inkluderar olika klasser av dessa såsom keramer, glas, porösa material och mjuka material. Projekten omfattar ofta syntes samt karaktärisering med olika metoder; röntgen, neutrondiffraktion, elektronmikroskopi, fasta tillståndet NMR och datormodellering av material med potential för olika tillämpningar. Forskningsaktiviteter inom bioelektronikområdet fokuserar på avancerade material, tillverkningsmetoder och deras tillämpning för att avancera state-of-the-art bioelektroniska apparater.

Projektbeskrivning

Projekttitel: Syntes av biologiskt nedbrytbara konjugerade polymerer

Handledare (PI): Biträdande lektor Erica Zeglio (huvudhandledare); professor Ergang Wang (biträdande handledare)

Ökningen av digitalisering och användning av kortlivade elektroniska enheter leder till en ständigt växande ström av e-avfall. Övergående teknologier syftar till att säkerställa att alla komponenter i enheten bryts ned efter den avsedda användningen till giftfria och till och med biologiskt vänliga produkter. En viktig utmaning i utvecklingen av dessa teknologier är att utveckla organiska halvledare som kombinerar den blandade joniska/elektroniska konduktiviteten och bildandet av stabila tunna filmer i kontakt med vattenhaltiga elektrolyter som önskas för tillämpningar med biologisk nedbrytning vid slutet av enhetens livslängd.

Projektet syftar till att syntetisera nya organiska halvledare med hjälp av traditionella och/eller gröna syntesvägar. De nyutvecklade materialen kommer att hitta omedelbar tillämpning inom de organiska bioelektroniska enheter som utvecklats av Zeglios grupp, såsom organiska elektrokemiska transistorer.

Arbetet fokuserar på syntesen av nya organiska halvledare, utvärdering av deras egenskaper och testning av deras lämplighet inom bioelektroniska enheter. Det kommer att ta itu med flera forskningsutmaningar, från syntesen av de nya materialen med hjälp av grönare syntesvägar, till att möjliggöra rätt egenskaper för applikationer och tillhandahålla kemiska funktioner för nedbrytning efter enhetens livscykel.

Den idealiska sökanden är proaktiv och utrustad med ett problemlösningstänk. Ambitionen att genomföra ett projekt inom ämnesområdena organisk och materialkemi tillämpad på organisk bioelektronik är en tillgång. Kandidater med erfarenhet av organisk syntes, organiska halvledare och organiskt elektroniskt material uppmuntras att ansöka. Den sökande bör ha goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet kemi, materialvetenskap eller ett relaterat ämne. Du hittar den den allmänna studieplanen på Institutionens webbsida för doktorandstudier.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor 
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av PI Erica Zeglio, erica.zeglio@mmk.su.se. Allmän information om arbetsplatsen, institutionen för material och miljökemi vid Stockholms universitet, kan fås av prefekten, professor Niklas Hedin, niklas.hedin@mmk.su.se.

Fackliga företrädare

Se den fullständiga annonsen.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Lediga jobb.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Lönestegen för doktorander.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat