arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i materialteknik med fokus på hållbar metallurgi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 november

 • Sök jobbet senast

  9 januari

Om jobbet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Vi söker en doktorand i materialteknik som tillsammans med seniora forskare kommer att forska inom området Grönt stål för en fossilfri framtid. Forskningen är behovsbaserad fundamental forskning och berör aspekter hos framtida ljusbågsugnsslagger med utgångspunkt i reologiska egenskaper. Arbetet är experimentellt och innefattar mätningar av viskositet, kristallisationsfenomen och strukturkemi med fokus på både process- och miljömässiga aspekter. Teoretisk modellering av slaggens fysikaliska egenskaper med hjälp av CALPHAD och maskininlärning ingår också. Som doktorand kommer du att ingå i en dynamisk och internationell forskarmiljö med nära samarbete med partners från forskningsinstitut och industri i den region som internationellt ligger i framkant för fossilfri ståltillverkning.

Ämnesbeskrivning

Materialteknik omfattar sammansättning, struktur, egenskaper och framställning av material, främst metalliska och keramiska material, samt deras användningsaspekter.

Projektbeskrivning

Projektet Grönt stål för en fossilfri framtid är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som finansieras av Fonden för rättvis omställning och Tillväxtverket. Projektet bidrar till den gröna omställningen och en koldioxidneutral stålindustri genom forskningsinsatser i samverkan mellan Luleå tekniska universitet och Kungliga tekniska högskolan. Forskningsaktiviteterna är inriktade på både processkedjan nedströms från ståltillverkningen och handlar om fossilfria stålets egenskaper och prestanda, såväl som fossilfri ståltillverkning med fokus på att bl a använda vätgas och nya legeringstillsatser. 

Som doktorand i projektet Grönt stål för en fossilfri framtid kommer du arbeta i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö, i nära samverkan med forskningsinstitut och industri, och bidra till stålindustrins omställningsarbete mot koldioxidneutralitet. 

Omställningen av den malmbaserade ståltillverkningen från en fossilberoende masugnsteknik till vätgasbaserad direktreduktion medför en uppsättning forskningsfrågor. Smältsteget i den framtida processen kommer utföras i en ljusbågsugn, d.v.s. en ugn som traditionellt nyttjas i skrotbaserad ståltillverkning. När ljusbågsugnen nu avses användas för vätgasreducerad järnråvara kommer slaggkompositionerna i ugnen avvika från de traditionella sammansättningarna sett till både huvudkomponenter och element som finns i mindre koncentrationer. Detta innebär en rad frågeställningar om hur de framtida ljusbågsugnsslaggerna påverkar processen och möjligheten att skapa cirkulära materialflöden. Detta projekt avser därmed studera hur framtida sammansättningar på slaggen påverkar väsentliga parametrar såsom viskositet och kristallisationsfenomen samt koppla dessa mot fenomen i processen och möjligheten för återvinning av slaggen.

Arbetsuppgifter

En doktorandanställning innebär både experimentellt och teoretiskt arbete. Som doktorand utvecklas du med målet att bli en självständig forskare. Detta innebär att du tränas i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella vetenskapliga konferenser. Du läser även obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen. Som forskare arbetar du som en neutral part i många sammanhang vilket ger en fantastisk möjlighet att lära sig att driva utmanande utvecklingsprojekt.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är mycket motiverad till att utföra avancerad forskning inom materialteknik, både självständigt och i samarbete med seniora forskare och samarbetspartners inom akademi, forskningsinstitut och industri. Du ska ha en civilingenjörsexamen, master, eller motsvarande inom metallurgi, kemiteknik, processteknik, materialteknik eller kondenserade materiens fysik. Erfarenhet av experimentellt och simulering arbete, oorganisk kemi och fysikalisk kemi är meriterande, speciellt för högtemperaturapplikationer. Du bör ha god kommunikationsförmåga skriftligt och muntligt i engelska.

Vid utvärderingen läggs speciell vikt vid:

- Kunskaper relevanta för aktuellt projekt
- Examensarbetets kvalitet
- Personliga egenskaper relevanta för forskning

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid.

Tjänstgöringsort: Luleå.
Tillträde enligt överenskommelse men gärna så snart som möjligt

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
Biträdande professor Wangzhong Mu, 076-0558556, wangzhong.mu@ltu.se  
Biträdande professor Kumar Babu Surreddi, 0920-49 3451, kumar.babu.surreddi@ltu.se
Biträdande professor och t.f. ämnesföreträdare Fredrik Engström, 0920-49 1388, fredrik.i.engstrom@ltu.se

Facklig företrädare:

SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 4579-2023
Sista ansökningsdag: 9 januari 2024

Lön

Enligt doktorandtrappan

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Timanställning