arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i medicinsk pedagogik inom forskarskolan Medicinsk Pedagogik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 januari

 • Sök jobbet senast

  29 februari

Om jobbet

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu en heltids doktorand i medicinsk pedagogik inom forskarskolan Medicinsk Pedagogik.

Dina arbetsuppgifter


Som doktorand kommer du självständigt men under handledning bedriva forskning genom samtliga stadier av forskningsprocessen vilket till exempel inkluderar rekrytering av studiedeltagare, datainsamling och analys samt att rapportera forskningsresultat vid nationella och internationella kongresser och i form av vetenskapliga publikationer.

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och de forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Forskningsprojektet bedrivs inom ramen för forskarskolan i Medicinsk Pedagogik vilket är en nationell satsning finansierad av Vetenskapsrådet. Doktorandprojektet kommer att fokusera på pedagogiska metoder för utbildning av specialistsjuksköterskor vid Linköpings universitet. Dessutom planeras två delarbeten i nära samverkan med Neurologiska kliniken i Linköping med mer klinisk inriktning mot motorikstörningar, Parkinsons sjukdom och Normaltryckshydrocefalus. Det finns goda möjligheter att vara med och utforma delarbetena utifrån intresse.

Hösten 2023 startade specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning neurosjukvård i Linköping. Specialistsjuksköterska inom neurosjukvård är en relativt ny titel som ännu saknar kompetensbeskrivning. En nystartad utbildning innebär en unik möjlighet till utveckling av nya pedagogiska metoder. Doktorandprojektet syftar till att konkretisera och tydliggöra vilka professionella praktiska färdigheter och förmågor som en specialistsjuksköterska med inriktning neurologi behöver efter avslutad utbildning.

Projektet leds av professor Katarina Laurell (huvudhandledare) i samarbete med biträdande professor Pia Tingström och universitetslektor Carina Hellqvist (biträdande handledare) vid Linköpings Universitet.

Dina kvalifikationer


Du har avlagt examen på avancerad nivå inom hälso- och sjukvård (till exempel omvårdnad, vårdvetenskap, hälsopedagogik) eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Goda svenska och engelska språkkunskaper i såväl tal som skrift är nödvändigt, eftersom arbetet innebär kommunikation med studenter, patienter och anhöriga på svenska och skriftlig och muntlig presentation av forskningsresultat på engelska. Om du inte har svenska som modersmål behöver du minst ha kunskaper i svenska på C1-nivå enligt GERS (den gemensamma europeiska referensramen för språk).

I projektet kommer du att ha kontakt med kliniskt erfarna lärare och studenter, vårdpersonal samt patienter och närstående vilket kräver god kommunikations- och samarbetsförmåga samt lyhördhet. Förmåga att arbeta självständigt, vara målinriktad och ta ansvar för att föra projektet framåt ser vi som värdefulla egenskaper.

Det är meriterande om du har:

 • Erfarenhet och intresse av hälsopedagogik och vetenskap
 • Erfarenhet av hälso- och sjukvård, gärna neurologiskt sjuka patienter
 • Erfarenhet av dataanalys

Din arbetsplats

Du kommer att vara anställd på avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa (ORH) vid institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV), Linköpings Universitet. Vid institutionen bedrivs grundutbildning och forskning med tvärvetenskaplig ansats med nära anknytning till Neurologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping. 

Om anställningen

I samband med att du antas till forskarutbildningen handläggs din anställning som doktorand. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde enligt överenskommelse.

Befattningen kan komma att placeras i säkerhetsklass. Om så är fallet kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Lön och förmåner

Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege för HMV. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner


Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan


Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 29 februari 2024. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Lön

Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat