arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i medicinsk vetenskap, radiofysik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 januari

 • Sök jobbet senast

  1 mars

Om jobbet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/

 

Medicinska fakulteten är en av de största fakulteterna vid Umeå universitet och attraherar många studenter med ett omfattande utbud av utbildningar inom områdena medicin, tandvård, hälsa och vård. Vi erbjuder en väl utvecklad forskningsinfrastruktur och en inspirerande, dynamisk miljö med ledande forskning. Vår nära samverkan med de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen ser vi som en stor ömsesidig tillgång för att utveckla forskning och utbildning och att säkra tillgången på vår framtids vårdpersonal.

Institutionen för diagnostik och intervention inom Medicinska fakulteten utlyser en doktorandtjänst inom ämnet Radiofysik.

Anställningstiden är fyra år och avser heltid med start 2024-05-01 eller enligt överenskommelse.  

Du som antas till utbildning på forskarnivå ingår i det fakultetsgemensamma forskarutbildningsprogrammet vid Medicinska fakulteten. Programmet omfattar 25 hp och innefattar 25 hp över 8 terminer (totalt 4 år). Mer information om programmet går att finna på fakultetens hemsida för utbildning på forskarnivå (Utbildning på forskarnivå vid Medicinska fakulteten - handbok (umu.se)).

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter  

Strålbehandling spelar en kritisk roll i kampen mot cancer och används i ungefär hälften av alla cancerfall. Dess syfte är att noggrant rikta strålning mot cancerceller, samtidigt som man strävar efter att minimera skador på omgivande vävnader och riskorgan i största möjliga mån.

I dagens strålbehandling finns flera utmaningar, varav de flesta relaterar till hur behandlingen kan skräddarsys för varje enskild patient. En central del i detta är att noggrant segmentera tumörer och riskområden i bilder av patienten. Nyligen har verktyg baserade på artificiell intelligens revolutionerat detta traditionellt tidskrävande arbete genom att erbjuda automatiserade segmenteringar. Dock finns det fortfarande mycket att utforska, exempelvis hur dessa modeller kan tillämpas för realtidssegmentering vid patientrörelser, samt hur osäkerheter kan beräknas och användas för att utveckla mer robusta behandlingsmetoder.

Detta forskningsprojekt inriktar sig på dessa utmaningar och undersöker även vad nästa steg är, det vill säga hur behandlingsplaner kan skapas och verifieras i realtid för att anpassas till patientens position och anatomi.

Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar deltagande i forskningsprojekt såväl som forskarutbildningskurser, journal clubs, seminarier etc. 

Din roll i projektet kommer att vara såväl utveckling av modeller och metoder som utvärdering av dessa. Du kommer att arbeta i en tvärvetenskaplig miljö där det finns expertis inom strålbehandling, bildanalys och maskininlärning.

Antagningskrav 

För att antas till utbildning på forskarnivå ska den sökande ha dels grundläggande behörighet, dels särskild behörighet samt bedömas ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att klara utbildningen. 

Grundläggande behörighet  

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap 39§). 

Särskild behörighet 

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning och/eller yrkeserfarenhet som bedöms i relation till forskarutbildningsområdet samt nödvändiga språkkunskaper i engelska. Både skriftliga och muntliga kunskaper avses. Bedömning av dessa kunskaper görs genom att en tilltänkt doktorand presenterar sin forskningsplan på engelska inför en av prefekten utsedd bedömningsgrupp. 

Övriga kvalifikationer  

Särskilt meriterande är tidigare erfarenheter inom maskininlärning, programmering, bildanalys, strålbehandling samt erfarenheter av medicinska bildsystem.

Ansökan 

Ansökan ska innehålla: 

- Ett personligt följebrev med motivering till varför du söker och varför du är lämplig för forskarutbildningsplatsen. 
- En meritförteckning. 
- Styrkta kopior av examensbevis, betyg och intyg. 
- Kopior på examensarbete och eventuella publikationer. 
- Kontaktinformation till minst två referenspersoner. 
Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast 2024-03-01.  

Löneplacering 

Lön i enlighet med fastställd lönestege för doktorandbefattningar. 

Övrig information 

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Anders Garpebring, Institutionen för diagnostik och intervention, Umeå universitet (anders.garpebring@umu.se).  

Mer information om gruppens forskning finns att läsa på vår websida https://www.umu.se/personal/anders-garpebring/

http://www.umu.se/personal/tufve-nyholm/

 

Välkommen med din ansökan! 

 
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100% Visstidsanställning till