arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i mejeriteknologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 mars

 • Sök jobbet senast

  21 april

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Avdelningen för livsmedel och läkemedel bedriver forskning och undervisning med relevans för livsmedelsindustrin, läkemedelsindustrin och andra närliggande branscher. Vi erbjuder en stark forskningsmiljö med god forskningsinfrastruktur inkluderat en enhet för utvärdering av livsmedel via humanförsök och pilothall för livsmedelsforskning. Vår verksamhet har tydlig koppling till Agenda 2030, framför allt hållbar konsumtion och produktion samt människors hälsa.

En viktig del av vår strategi är samarbete med industri, omgivande samhälle och andra forskargrupper både i Sverige och internationellt.

Beskrivning av arbetsplatsen


Detta projekt kommer att bedrivas på Avdelningen för livsmedel och läkemedel vid Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap.

På avdelningen bedrivs forskning och utbildning utifrån en teknisk och naturvetenskaplig grund för att möta frågeställningar med relevans för bl.a. livsmedelsindustrin.

Du kommer att vara en del av mejerigruppen som arbetar med teknologiska och processtekniska aspekter på mjölk och mjölksystem med huvudsakliga forskningsområden inom mjölkkvalitet och genomik, sammansättning och struktur av mjölk och mejeriprodukter, mejeriprocessing samt nutrition och hälsa. Mejerigruppen har omfattande nationella och internationella samarbeten med industrin, både inom forskning och utbildning. Undervisningen är knuten till specialiseringar och program inom livsmedelsteknik och kemiteknik samt uppdragsutbildningar inom mejeriteknologi vid LTH.

Mer information om mejerigruppen finns på hemsidan. 

Ämnesbeskrivning


Kandidaten kommer att antas till forskarutbildningsämnet Livsmedels- och Formuleringsteknik. Detta forskarutbildningsämne omfattar experimentella och teoretiska studier utifrån en teknisk och naturvetenskaplig grund, för att möta frågeställningar med relevans för livsmedels- och läkemedelsindustrin samt aspekter på livsmedelsproduktion och konsumtion i samhället. Fokus i detta projekt kommer att vara på mejeriteknologi.

Arbetsuppgifter


Ungefär 30 % av den årliga mjölkproduktionen i Sverige går till ostproduktion. Mjölkens förmåga att koagulera är avgörande för osttillverkning och därför är det av största vikt att mjölken som levereras till mejerierna är av god kvalitet. Vi har i tidigare doktorandprojekt visat en alarmerande hög siffra på 37% av individuella kor som ger mjölk med försämrad koaguleringsförmåga. Som doktorand i mejeriteknologi kommer du att arbeta i ett forskningsprojekt om variationer i mjölkens koaguleringsförmåga och dess effekter på ostproduktion. Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Lunds universitet, Falköpings mejeri, Gäsene mejeri och Arla Foods.

Som doktorand kommer du – med hjälp av dina handledare – planera, utforma och utföra experiment. Fokus kommer att ligga på att undersöka mjölkens koaguleringsförmåga på både gårds- och mejerinivå och vilken påverkan som mjölk med sämre koaguleringsförmåga har på ostkvalitet och utbyte för att förstå dess konsekvenser vid ostproduktion. Dessutom kommer snabbmetoder för potentiella markörer för koagulering att utvärderas. Genom att belysa dessa frågor kommer en långsiktigt kvalitetssäkrad mjölk som kan bidra till en lönsam och hållbar mjölkproduktion att säkerställas. Huvuddelen av projektet kommer att utföras i Lund, men kan även komma att inkludera försök och analyser hos parterna i forskningsprojektet och andra forskargrupper. Dessutom ingår deltagande i nationella och internationella konferenser samt kontinuerligt samarbete med industripartner.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

För mer information och för att söka tjänsten, besök denna sida: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:714000/
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2024-08-15 eller enligt öerenskommelse Visstidsanställning till