arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i naturgeografi med fokus på fluvial geomorfologi och isdynamik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 april

 • Sök jobbet senast

  23 maj

Om jobbet

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet söker en doktorand i naturgeografi, med fokus på fluvial geomorfologi och isdynamik.

Startdatum är 1 september 2024 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 23 maj 2024.

Projektbeskrivning

Inom ramen för projektet “Påverkar förändringar i översvämnings- och isbildningstajming vattendragens form och dynamik?” siktar vi på att avgöra hur nuvarande och framtida förändringar i översvämnings- och is-regimen i nordiska vattendrag påverkar strandkantserosion och sedimenttransport. I nordliga vattendrag på hög höjd kan istäcken under vintersäsong ha stor effekt på stranderosion och sedimenttransport. Klimatförändringar förväntas påverka framtida isregimer genom att minska längden på istäckestiden, ändra antalet fluktuationer kring 0° C och därmed också islossningar och den tidpunkt vid vilka dessa inträffar i förhållande till höga flöden. För att förstå hur klimatförändringar kommer att påverka isrelaterad stranderosion och sedimenttransport kommer detta projekt att kombinera flera metoder, inklusive miljöseismologi, modellering av vattendragsis, kartläggning av historisk istäckesdata och fältarbete för att undersöka is- jämfört med översvämnings-orsakade strandkantserosion.

Arbetsuppgifter

Vi bjuder in sökande till en doktorandanställning inom ovanstående projekt. Doktoranden kommer att kombinera direkta fältmått av morfologiska förändringar av vattendrag, sedimenttranport i istäckta och öppna vattendrag, och isdynamik, med  analys av historisk data och framtida scenarion med hjälp av modellering. Arbetsuppgifterna inkluderar att analysera historisk isläggnings och islossningsdata jämfört med förändringar i flöde, modellering av framtida isregime, samt undersökning av påverkan av vattendragsfårans morfologi på isformation. Vissa arbetspaket kan skräddarsys baserat på doktorandens specifika intressen och det finns möjlighet att jobba med miljöseismologisk data. Potentiella områden för fältstudier är lokaliserade i närheten av Umeå och Abisko i Sverige. Projektet inkluderar också outreach med samhället och flera stakeholders involverad med vattendrags-tillsyn och restaurering.

Anställningen finansieras av Formas (forskningsråd för hållbar utveckling) och EMG. Huvudhandledaren är doktor Lina Polvi Sjöberg med biträdande handledare doktor Eliisa Lotsari (Aalto University, Finland).

Kvalifikationer

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer. För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till forskarutbildning i naturgeografi krävs att den sökande har godkända kurser inom ett för naturgeografi relevant grundläggande högskoleutbildningsämne om minst 120 högskolepoäng. Minst en kurs på avancerad nivå i ett ämne som är centralt för den forskarstuderandes planerade inriktning skall ingå liksom ett självständigt arbete (examensarbete) med relevant inriktning om minst 15 högskolepoäng. Rekryteringen sker inom de villkor som regleras i Högskoleförordningen kapitel 5 och 7. Behörighetskraven ska ha uppnåtts vid antagning till forskarutbildningen.

Vi söker en person med intresse för att utforska den dubbelriktade påverkan av isdynamik på fluviala geomorfologiska processer. Vi söker dig med erfarenhet av fältarbete i kalla miljöer och erfarenhet av någon av följande är en stark merit: hydraulisk modellering, hydrologisk analys, och miljöseismologi. Den sökande ska ha akademisk bakgrund inom geomorfologi, naturgeografi eller liknande. Ytterligare krav är god förmåga att skriva och tala på engelska, goda kunskaper i kvantitativ datahantering och analys, kreativitet, initiativförmåga, självständighet samt god social kompetens och samarbetsförmåga.

Kunskap och/eller tidigare erfarenhet av ett eller flera av projektets kunskapsområden (fluvial geomorfologi, vattendragsis, hydraulisk modellering, analys av hydrologiska tidsserier och miljöseismologi) är starkt meriterande samt erfarenhet av GIS och statistik och ett B-körkort.

Bedömningarna kommer att baseras på ansökan, referenstagning och intervju.

Villkor för anställningen

Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i ovan beskrivna forskningsprojekt som i forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Så här ansöker du

Du ansöker via vårt rekryteringssystem senast den 23 maj 2024. Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska.

- Kortfattad beskrivning (max 2 sidor) av varför du är intresserad av och lämpad för anställningen
- Curriculum vitae (CV)
- Styrkt kopia av examensbevis
- En lista på dina universitetskurser, med betyg
- Kopior på examensarbete samt eventuella publikationer
- Namn och kontaktinformation till tre referenspersoner
Ansökningshandlingarna ska vara i PDF format.

Lön

Fast månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2024-09-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till 2028-09-01