arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i naturvetenskap, inriktning naturgeografi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 maj

 • Sök jobbet senast

  9 juni

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.För en fullständig beskrivning av anställningen och projektbeskrivning se annonsen på Göteborgs universitets hemsida: www.gu.se

Universitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet kan du finna på universitetets doktorandsidor. https://medarbetarportalen.gu.se/doktorand/

Arbetsuppgifter

Genomföra avhandlingsarbetet under handledning vilket inkluderar att doktoranden kommer att utveckla sina kunskaper och färdigheter i metodologi, analysförmåga och ämnesteori. Studierna kommer att bedrivas som fältstudier, labstudier, samt datorbaserad analys.

Olika verktyg och tekniker kommer att användas i  projektet. Doktoranden måste ha en bakgrund inom fjärranalysteori och dataanalys. Erfarenhet av andra tekniker som behövs för denna studie är meriterande; utbildning kommer att tillhandahållas vid behov.

Ämnen, verktyg och tekniker som kommer att användas inom projektet inkluderar:
 • Insamling, bearbetning och analys av fjärranalysdata i flera skalor, inklusive mark-, UAV- och satellitdata, med tonvikt på hyperspektrala sensorer
 • Labbaserad kemisk analys av växtmaterial
 • Fältinventering av tundravegetation
 • Geospatial dataanalys inklusive maskininlärning
 • Multivariat statistik
 • Skripting (t.ex. med Python eller R) för databehandling och analys
Antagning till utbildning på forskarnivå sker i forskarutbildningsämnet naturvetenskap, inriktning naturgeografi. Utbildningen omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. Inom ramen för doktorandanställningen kan du ha institutionstjänstgöring i en omfattning av max 20 % av heltid fördelat under hela utbildningstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.
Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
 • avlagt en examen på avancerad nivå i relevant naturvetenskapligt ämne eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i relevanta ämnen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper relevanta för den planerade utbildningen.
Du kan söka anställningen om du är nära att avsluta din utbildning på avancerad nivå (masterexamen), under förutsättning att du är klar när anställningen tillträds.

Bedömningsgrund

Följande bedömningsgrunder kommer att tillämpas vid urvalet:
 • meriter från grundläggande utbildning
 • meriter från den utbildning på avancerad nivå, som åberopas inom särskild behörighet
 • den tidigare utbildningens relevans för den planerade utbildningen på forskarnivå
 • bedömning av sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå
 • i förekommande fall, bedömning av sökandes förmåga att arbeta inom en forskargrupp

Nödvändiga egenskaper:

 • Genomgångna högskolekurs(er) eller motsvarande erfarenhet som har haft hel- eller delvis inslag av fjärranalys teori och analys av fjärranalysdata
 • God kunskap av kvantitativa metoder genom universitetskurser med inslag av statistik eller dataanalys
 • God förmåga att muntligt och skriftligt kommunicera på engelska
 • Intresse och möjlighet att utföra fältarbete i Sveriges tundraområde under vegetationssäsongen

Önskvärda egenskaper:

 • Erfarenhet av bearbetning och analys av multispektrala och/eller hyperspektrala satellitdata
 • Genomförd(a) universitetskurs(er) som inkluderar GIS, klimatdataanalys och/eller växtekologi
 • Kunskap om växtfysiologi
 • Erfarenhet av att flyga drönare eller vilja att lära sig
 • Kunskap om skriptning/programmering (t.ex. Python, R)
 • Tidigare arbete med eller kunskap om tundravegetation

Anställning

Efter att du har blivit antagen till utbildning på forskarnivå kommer du att erhålla en doktorandanställning vid Göteborgs universitet. 

Placering: Institutionen för geovetenskaper. Omfattning 100%. Tillträde 2024-10-01 eller enligt överenskommelse.

Kontaktuppgifter för anställningen

Heather Reese (Huvudhandledare), Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet, heather.reese@gu.se, +46 (0)31 7862803

Hans Linderholm (Prefekt), Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet, Hansl@gvc.gu.se, +46 (0)708 58 95 04

Ansökan

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. 

Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska och innehålla:
 • Ett personligt brev med beskrivning av dina erfarenheter och hur du uppfyller de kriterier som anges i annonsen (max en A4-sida)
 • Meritförteckning (CV)
 • Kopia på avlagda examina och utskrift av genomgångna kurser med betyg
 • Kopia av examensarbete
 • Intyg på annan relevant erfarenhet/anställning eller övriga handlingar som önskas åberopas
De högst rangordnade sökande inbjuds till en intervju som kan komma att genomföras på engelska och i vissa fall via Zoom.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-06-09

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Lön

Enligt kollektivavtal Löneförmåner enligt kollektivavtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

4 års heltidsstudier Heltid