arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i oorganisk kemi

 • Yrkesroll

  Oorganisk kemist

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 mars

 • Sök jobbet senast

  23 april

Om jobbet

vid Institutionen för material- och miljökemi. Sista ansökningsdag: 2024-04-23.

Institutionen för material- och miljökemi (MMK) är, med cirka 160 anställda, en av de största institutionerna vid Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. En betydande del av undervisningsverksamheten sker på grundnivå med kurser inom grundläggande fysikalisk, oorganisk och analytisk kemi. Undervisningen på avancerad nivå fokuserar på masterprogrammen i hållbar kemi och analytisk kemi.

MMKs forskningsverksamhet omfattar främst studier av material, och inkluderar olika klasser av dessa såsom keramer, glas, porösa material och mjuka material. Projekten omfattar ofta syntes samt karaktärisering med olika metoder; röntgen, neutrondiffraktion, elektronmikroskopi, fasta tillståndet NMR och datormodellering av material med potential för olika tillämpningar. Forskningsaktiviteter inom analytisk kemi fokuserar på att utveckla avancerade analytiska tekniker för studier av organiska föreningar och biomolekyler.

Projektbeskrivning

Projekttitel: Utveckling av elektrondiffraktionstekniker med hög genomströmning för automatiserad fasanalys och strukturbestämning  

Handledare: Professor Xiaodong Zou (huvudhandledare) och Dr. Gerhard Hofer (biträdande handledare).

Strukturinformation är avgörande för att förstå egenskaperna och funktionerna hos alla material och molekyler. Pulverröntgendiffraktion och enkelkristallröntgendiffraktion är de vanligaste teknikerna för fasanalys och strukturbestämning, men de stöter på utmaningar vid analys av multifasiska prover och nanokristaller. Under upptäckten av nya material spenderas ofta omfattande arbetsinsatser och tid på att optimera syntesförhållandena för att få fram stora kristaller och rena prover. Den senaste utvecklingen av nya elektronkristallografiska tekniker kan övervinna dessa utmaningar och ge nya möjligheter att upptäcka nya strukturer och material. Professor Zous forskargrupp har mer än 35 års erfarenhet inom utveckling av nya elektronkristallografiska tekniker och är internationellt ledande inom kristallstrukturanalys via elektronkristallografi.  

Denna rekrytering är knuten till Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE, wise-materials.org). WISE, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, är den största satsningen på materialvetenskap i Sverige någonsin och kommer att omfatta stora satsningar vid Sveriges främsta universitet under loppet av 10 år. Visionen är en hållbar framtid genom materialvetenskap. Läs mer: https://wise-materials.org.

Unga forskare som rekryteras till WISE-programmet kommer att ingå i WISE Forskarskola (https://wise-materials.org/research/graduate-school), ett ambitiöst rikstäckande program med seminarier, kurser, forskningsbesök och andra aktiviteter för att främja ett starkt multidisciplinärt och internationellt nätverk mellan doktorander, postdoktorer, forskare och näringsliv.

Syftet med doktorandprojektet är att etablera strategier för automatisering och utveckla en avancerad pipeline baserad på seriell (rotation) elektrondiffraktion för fasanalys, orienteringskartläggning och strukturbestämning av oorganiska, organiska och protein nanokristaller. Den nya pipelinen kommer att implementeras på det nya analytiska transmissionselektronmikroskopet (nyligen beviljat som en del av WISE-teknikplattformarna, https://wise-materials.org/research/technology-platforms/). Målet är att göra elektrondiffraktion till en automatiserad, snabb och pålitlig teknik för materialscreening och strukturkarakterisering.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet kemi, materialvetenskap, eller ett relaterat ämne. Du hittar den allmänna studieplanen på Institutionens webbsida för doktorandstudier.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval

Kandidaten bör vara intresserad av metodutveckling, ha utmärkta analytiska färdigheter och vara skicklig på programmering. Kunskap om AI, kristallografi och/eller transmissionselektronmikroskopi är en fördel. Studenten kommer att vara en del av en stor grupp och i nära samarbete med forskare från akademi och industri. Hen bör ha en stark samarbets- och kommunikationsförmåga, vara självmotiverad och ha förmåga att arbeta i grupp. Den sökande bör också ha utmärkta färdigheter på engelska, både skriftligt och i tal. 

Kandidaten ska ha en magisterexamen eller motsvarande i kemi, kemiteknik, fysik eller materialvetenskap. Mer information finns på Zous hemsida: www.su.se/english/profiles/xzou.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor 
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Se den fullständiga annonsen.

Fackliga företrädare

Se den fullständiga annonsen.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms unversitets webbplats: Lediga jobb - Doktorandplatser. 

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Lönestegen för doktorander.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat