arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i organisk bioelektronik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 mars

 • Sök jobbet senast

  23 april

Om jobbet

vid Institutionen för material- och miljökemi. Sista ansökningsdag: 2024-04-23.

Institutionen för material- och miljökemi (MMK) är, med cirka 160 anställda, en av de största institutionerna vid Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. En betydande del av undervisningsverksamheten sker på grundnivå med kurser inom grundläggande fysikalisk, oorganisk och analytisk kemi. Undervisningen på avancerad nivå fokuserar på masterprogrammen i hållbar kemi och analytisk kemi.

MMKs forskningsverksamhet omfattar främst studier av material, och inkluderar olika klasser av dessa såsom keramer, glas, porösa material och mjuka material. Projekten omfattar ofta syntes samt karaktärisering med olika metoder; röntgen, neutrondiffraktion, elektronmikroskopi, fasta tillståndet NMR och datormodellering av material med potential för olika tillämpningar. Forskningsaktiviteter inom bioelektronikområdet fokuserar på avancerade material, tillverkningsmetoder och deras tillämpning för att avancera state-of-the-art bioelektroniska apparater.

Projektbeskrivning 
Projekttitel: Biologiskt nedbrytbara triboelektriska nanogeneratorer.

Handledare (PI): Biträdande lektor Erica Zeglio (huvudhandledare); professor Ben Maoz (biträdande handledare); och professor Anna Herland (biträdande handledare).

Övergående teknologier syftar till att säkerställa att alla komponenter i enheten bryts ned efter den avsedda användningen till giftfria och till och med biologiskt vänliga produkter. Nyckelutmaningarna är att utveckla material som kombinerar kompatibilitet med tillverkningsprocesser, stabil prestanda under miljömässiga och/eller fysiologiska förhållanden (fuktighet, temperatur, etc.) och säker biologisk nedbrytning till giftfria produkter. Projektet syftar till att utveckla organiska bioelektroniska enheter för kraftgenerering som kombinerar de egenskaper som behövs för effektiv funktion med en väg för biologisk nedbrytning i biologiska miljöer.

Arbetet är mycket tvärvetenskapligt, inklusive materialutveckling, enhetstillverkning och utvärdering. Det kommer att ta itu med flera forskningsutmaningar, från tillverkning av triboelektriska nanogeneratorer med nedbrytbara komponenter till enhetsdrift under den tidsram som krävs av applikationen och materialnedbrytning vid fysiologiska förhållanden efter enhetens livscykel.

Den idealiska sökanden är proaktiv och utrustad med ett problemlösningstänk. Ambitionen att bedriva tvärvetenskaplig forskning inom den breda bredden av materialkemi, apparatfysik och tillverkning är en tillgång. Kandidater med erfarenhet av biologiskt nedbrytbara enheter, organisk elektronik, tillverkning och karaktärisering av självdrivna enheter uppmuntras att ansöka. Den sökande bör ha goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet kemi, materialvetenskap eller ett relaterat ämne. Du hittar den allmänna studieplanen på Institutionens webbsida för doktorandstudier.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor 
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av PI Erica Zeglio, erica.zeglio@mmk.su.se. Allmän information om arbetsplatsen, Institutionen för material och miljökemi vid Stockholms universitet, kan fås av prefekten, proessor Niklas Hedin, niklas.hedin@mmk.su.se.

Fackliga företrädare

Se den fullständiga annonsen.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Lediga jobb.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Lönestegen för doktorander.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat