arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i paleoceanografi och paleoklimatologi

 • Yrkesroll

  Paleontolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 oktober

 • Sök jobbet senast

  30 november

Om jobbet

vid Institutionen för geologiska vetenskaper. Sista ansökningsdatum: 2023-11-30.

Stockholms universitet är ett ledande europeiskt universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Universitetet har mer än 33 000 studenter, 1600 doktorander och 5500 anställda verksamma inom det naturvetenskapliga och humanvetenskapliga området.

Institutionen för geologiska vetenskaper är en av naturvetenskapliga fakultetens institutioner med utbildningar på master-, kandidat- och orienteringskursnivå. Institutionen stöder ett brett spektrum av grundforskning inom marin geovetenskap, geokemi och klassisk geologi.

Projektbeskrivning

Institutionen för geologiska vetenskaper utlyser en fyraårig doktorandanställning med fokus på att utveckla tillämpningar av CT- röntgen och hyperspektral avbildning av sedimentkärnor för paleoceanografi och paleoklimatologi. Doktoranden kommer att kunna utveckla viktiga kunskaper och färdigheter inom dessa forskningsområden som ligger i frontlinjen inom geovetenskap, och kombinera dem med traditionella analyser av sedimentologi, biogeokemi och/eller mikropaleontologi.

Institutionen för geologiska vetenskaper (IGV) utökar analyskapaciteten hos sitt laboratorium för bearbetning av marina och lakustrina sedimentkärnor. Vi lägger till en CT-röntgen och ett hyperspektralt infrarött (IR) kärnavbildningssystem, samt uppgraderar vår multisensor-logger och XRF-scanner. CT-röntgensystemet ger detaljerade bilder av sedimentära strukturer och tillåter volymrekonstruktioner och kvantifiering av viktiga sedimentära egenskaper (e.g. bioturbation). Hyperspektral infraröd avbildning av marina och lakustrina sediment är just nu under framväxt och används för att kvantifiera mängden, typen och källan av organiskt material, samt för identifiering av krypto-tefra.och kan användas för att kartlägga vissa mineralfördelningar. Under studietiden får studenten möjlighet att delta i insamlingen av marina/sjösediment från Arktis som kommer att ingå i ett omfattande forskningsprogram.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet maringeologi:
 • Minst 90 hp i geovetenskap.
 • Minst 30 hp i matematik, fysik, kemi och/eller biologi beroende på valt ämnesområde i marin geologi.
 • Därutöver minst 60 hp på avancerad nivå, varav 30 hp självständigt arbete inom geovetenskap.
Behörigheten ska vara uppfylld före antagning sker till forskarutbildningen.

Urval

Urvalet bland de behöriga kandidaterna kommer att baseras på deras förmåga att dra nytta av utbildningen. Följande kriterier kommer att användas för att bedöma denna kapacitet: kandidaternas dokumenterade kunskaper inom ett relevant forskningsområde, skriftliga och muntliga kunskaper i engelska, förmåga till analytiskt tänkande, förmåga att samarbeta, samt kreativitet, initiativförmåga och självständighet.

Bedömningen kommer att baseras på tidigare erfarenheter och betyg, examensarbetets kvalitet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer och den sökandes skriftliga motivering för att söka tjänsten. Dessutom kan tidigare erfarenhet av arbete med sedimentkärnor, GIS-applikationer, analytisk instrumentering och erfarenhet av datorprogrammering vara meriterande.

Antagningsbestämmelser för forskarstudier vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning..

Anställningsvillkor

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

För mer information, vänligen kontakta Prof. Matt O’Regan, matt.oregan@geo.su.se, eller Dr. Malin Kylander malin.kylander@geo.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan


Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter 
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev (max 1 sida)
• varför du är intresserad av forskningsområdet och utannonserade projekt
 • vad gör dig till en lämplig kandidat för detta projekt inklusive tidigare erfarenhet
• CV – examina och andra genomförda kurser, relevanta färdigheter inklusive inom fältarbete, laboratorieanalyser och/eller bioinformatik, arbetslivserfarenhet och en lista över examensarbeten/uppsatser
 • Examensbetyg och betyg som bekräftar att du uppfyller de allmänna och specifika behörighetskraven (högst 6 filer)
 • Examensarbeten/uppsatser (minst 1 fil men inte fler än 6 filer)
Anvisningar för sökande finns på: att söka en anställning

Välkommen med din ansökan! 

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Fast lön.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat