arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i programvaruteknik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 februari

 • Sök jobbet senast

  15 mars

Om jobbet

Blekinge Tekniska Högskola är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor, där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus. Närhet är ett utmärkande drag för BTH; nära till näringsliv och samhälle, nära till studenterna och nära till högskoleledningen. Närheten till havet är också mycket påtaglig på båda våra campus, och staden såväl som bostadsområden finns inom bekvämt cykelavstånd. BTH står för kvalitet och nytänkande och vill upplevas som ett öppet, spännande och kreativt lärosäte. Vi utvecklar ny kunskap genom vår forskning, som oftast sker i samverkan med omgivningen och med en tillämpning i sikte. Forskningen bidrar till en hållbar framtid, såväl direkt genom forskningsresultat som indirekt genom våra forskarutbildade och genom en forskningsanknuten grundutbildning. För att nå våra mål krävs motiverade och engagerade medarbetare som ges förutsättningar att leverera forskning och utbildning av högsta möjliga kvalitet. Arbetsmiljö och jämställdhet är självklara frågor på agendan och vi strävar efter ständiga förbättringar. Låter det som din framtid?Institutionen för programvaruteknik består av ett 50-tal forskare och lärare från 20 länder. Vår tradition inom mjukvaruteknik går tillbaka till 1990, då vi i samarbete med Ericsson banade väg för Sveriges första akademiska utbildning inom området. Institutionens forsknings- och utbildningsmiljö, SERL Sweden – Software Engineering Research and Education Lab, har sedan dess expanderad till en världsledande forskningsmiljö inom empirisk programvaruteknik. Institutionen ansvarar för utbildningar i programvaruteknik från kandidatnivå upp till forskarnivå.

Arbetsbeskrivning

Tjänsten omfattar empirisk forskning inom mjukvaruteknik i samarbete med olika företagspartners. Det blir allt vanligare att företag använder öppen källkod inom organisationens gränser, så kallad InnerSource, för att förbättra återanvändning av mjukvara, samarbete mellan team, kunskapsdelning och för att bryta silon. Dessutom finns det en växande InnerSource gemenskap som drivs av utvecklare för att skapa och dela kunskap om InnerSource. Forskningen fokuserar på att göra det enklare att introducera InnerSource och att förbättra dess skalning. Forskning relaterar till, men är inte begränsad till följande ämnen:
 • Kontinuerlig integration och distribution (CI/CD) av återanvändbar mjukvara
 • Mjukvaruarkitektur, mikrotjänster och återanvändning
 • Mätning av effekterna av återanvändning och inner source
Forskningen kommer att bedrivas i nära samarbete med företag, där de föreslagna angreppssätten kommer att undersökas och testas i olika kontext.

Vår tradition av nära samarbete med industrin gör att vi särskilt värdesätter intresse för och erfarenhet från empirisk forskning i samarbete med industrin. Till denna tjänst söker vi en kandidat med bakgrund inom mjukvaruteknik/datavetenskap eller relaterade discipliner.

Behörighetskrav


För att anställas som doktorand krävs att den sökande är eller blir antagen till utbildning på forskarnivå.

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som avlagt examen på avancerad nivå (Masterexamen eller civilingenjörsexamen) inom tekniskt, matematiskt, eller naturvetenskapligt område eller som på annat sätt förvärvat kunskaper för att kunna tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå i ämnet.

Meriterande kompetenser och erfarenheter


Utöver kraven som beskrivs i arbetsbeskrivningen, behörighetskraven och bedömningskriterierna för anställningen, anses följande examina, kompetenser och erfarenheter meriterande:
 • Masterexamen eller civilingenjörsexamen i programvaruteknik, datavetenskap eller motsvarande.
 • Goda färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska.
Tjänstgöringsort: Karlskrona.

Tjänstgöringsomfattning: 100%.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Varaktighet: Tidsbegränsad anställning i upp till 4 år forskningstid. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. Anställningen får innehålla upp till 20% annan tjänstgöring varvid tiden kan förlängas till maximalt 5 år.

Sista ansökningsdag: 2024-03-15.

Din ansökan bör innehålla:

 • En redogörelse för din bakgrund och erfarenhet i de för tjänsten relevanta områdena.
 • En meritförteckning (CV).
 • Examensbevis och ämnesförteckning officiellt utfärdade från lärosätet. För utbildningsdokument från universitetsstudier kan särskilda regler gälla för vissa länder om hur de bör inkomma. BTH följer UHR:s rekommendationer som speglas på universityadmissions.se. 
 • Kontaktuppgifter till två referenspersoner.
 • Det tidigaste datum då anställningen kan påbörjas.
 • En bilaga med befintliga publikationer (om relevant).
 • En länk till ditt examensarbete (senaste/högsta examen).
Du ansöker via vårt rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”ansök”.

Om du har skyddade personuppgifter så ska du inte registrera din ansökan i vårt rekryteringssystem. Kontakta istället HR-specialisten som står som kontaktperson i annonsen för mer information.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och anvisningarna.

Anvisningar till sökande finns på https://www.bth.se/om-bth/lediga-tjanster/#section-anvisningar-till-sokande.

BTH välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi arbetar aktivt för att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten.

Vi har valt medier för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare för rekryteringstjänster.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat