arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i psykologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 juni

 • Sök jobbet senast

  12 augusti

Om jobbet

Doktorand i psykologi II
Vill du arbeta med tillämpad psykologisk forskning, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som doktorand vid institutionen för psykologi på Uppsala universitet: https://www.

uu.se/institution/psykologi/.

Projektbeskrivning: Projektet undersöker hur man bäst kan hjälpa elkonsumenter att använda elektricitet på ett mer effektivt och hållbart sätt. Forskningen sker inom den tvärvetenskapliga forskargruppen USER (USER - Uppsala University, Sweden (uu.se) https://www.uu.se/forskning/user--uppsala-smart-energy-research-group) vid Uppsala universitet som bl. a kombinerar kompetens inom psykologi, statistik, ekonomi och teknik. Den del av detta projekt som är mest relevant för dig handlar om vilka psykologiska drivkrafter och hinder som kan finnas för att hjälpa elkonsumenter i olika marknadssegment.  

Arbetsuppgifter: Till arbetsuppgifterna hör att planera och genomföra enkätstudier och ev. designa psykologiska experiment, att analysera empiriska data, samt att skriva vetenskapliga rapporter på engelska. I detta sammanhang aktualiseras även statistiska analyser. Utöver forskararbetet innefattar forskarutbildningen kurser på 60 högskolepoäng. I arbetsuppgifterna kan även undervisning och annan institutionstjänstgöring ingå, upp till max 20% av arbetstiden.

Kvalifikationskrav: Sökande bör ha gedigna kunskaper inom psykologi och ha de färdigheter inom psykologisk metod, vetenskaplig design, psykometri och statistik som är aktuella inom psykologisk forskning, samt goda färdigheter i att tala och skriva på engelska. 

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som dels uppfyller villkoren för grundläggande behörighet, dels har den särskilda behörighet som fakultetsnämnden har föreskrivit. För behörighet krävs dessutom att den sökande bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. (jfr. SFS 2006:1053, HF 7 kap 35 §).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Fakultetsnämnden får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. (jfr SFS 2006:1053, HF 7 kap 39 §).

Särskild behörighet har den som har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i psykologi. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Färdigheter avseende statistiska mjukvaror, t ex JASP, och av programmering i R eller andra programmeringsspråk, liksom bekantskap med social- och miljöpsykologi är meriterande. Även kunskap om det elektriska energisystemet och dess aktörer är meriterande.

För mer information om forskarutbildning i psykologi: https://www.uu.se/institution/psykologi/utbildning/forskarutbildning

Ansökningsförfarande: Ansökan ska vara utformad på svenska eller engelska och innehålla följande:

- Ansökan om antagning: https://www.uu.se/download/18.3639f68418f572f151d707/1715160978111/Ansokan_forskarniva_210304.pdf
- Styrkt examensbevis som bekräftar att du har grundläggande och särskild behörighet
- Registerutdrag över avklarade relevanta kurser
- Kontaktuppgifter till kliniska och akademiska referenser
- Övriga meriterande uppgifter, exempelvis publikationer

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer (https://www.regler.uu.se/?languageId=3).

Här finner ni mer information om antagningsproceduren: https://www.uu.se/download/18.4ab8be91902b4cf1ae108eb/1718871605985/Ny antagningsprocedur till forskarutbildningen i psykologi, 2019.pdf.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2024-10-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala., Sverige.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Peter Juslin, tel. 018 471 25 03, email: mailto:peter.juslin@psyk.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 12 augusti 2024, UFV-PA 2024/2416

 

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2024-10-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till