arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i socialt arbete

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 mars

 • Sök jobbet senast

  19 april

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Här möter du 2 200 medarbetare och 40 000 studenter som tillsammans följer visionen att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Hos oss bedrivs forskning och utbildning med blicken mot framtiden. Vår närhet till näringsliv, både lokalt och globalt, ger oss lång räckvidd och möjlighet till förändring som skapar avtryck. Allt som behövs är en plats där idéer får utrymme att mötas och växa. Det är det vi skapat – och du är inbjuden.

Change starts here!

Vänligen läs annonsen i sin helhet på vår hemsida: Lediga jobb på Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö | lnu.se

Centrum för polisforskning och utveckling (CPU) som organiserar forskningen vid KP syftar till att vara en central drivkraft för den vetenskapliga kunskapsutvecklingen till stöd för det polisiära och kriminologiska verksamhetsområdet. Idag bedrivs här forsknings- och utvecklingsprojekt bland annat om lokalt brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete, våldsbejakande extremism, rättsväsendets hantering av hedersförtryck, kompetensförsörjning till välfärdsprofessioner och samverkan mellan polis och socialtjänst.

Ämnesområde för befattningen: socialt arbete


Anställningens omfattning och tidsperiod: Anställningen är tidsbegränsad enligt HF kap §7. Omfattningen är heltid. Placering vid Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete. För doktorandanställning ges möjlighet till institutionstjänstgöring om maximalt 20% per år.

Tillträde: 1 oktober 2024

Placeringsort: Växjö


Arbetsbeskrivning

Forskarutbildningen vid fakulteten för samhällsvetenskap omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. En central del av utbildningen består av egen forskning som redovisas i en avhandling och som försvaras vid en offentlig disputation. Den som anställts som doktorand ska ägna sig åt sin egen forskarutbildning. Bestämmelser om anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§. Handledarskapet kommer att delas mellan KP och Institutionen för socialt arbete.

Avhandlingsarbetet


Ditt avhandlingsarbete kommer att ha en tydlig en inriktning mot samverkan mellan polis och socialtjänst avseende barn och ungdomar. Det kommer att bedrivas inom ramen för ett forskningsprojekt som studerar orosanmälningar från polis till socialtjänst, men du kommer att ha stort inflytande på hur ditt bidrag ska utformas. 

Doktoranderna ska aktivt delta i forsknings- och utbildningsverksamheten vid institutionen för kriminologi och polisiärt arbete. Detta förutsätter närvaro på arbetsplatsen, även om inslag av distansarbete tillåts.

Behörighet


Grundläggande behörighet har den som

avlagt examen på avancerad nivå


fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller

på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet


Särskild behörighet för att antas innebär att den sökande ska ha: 

Minst 90 högskolepoäng i ämnet socialt arbete eller i andra ämnen med nära anknytning till forskarutbildningsämnet

Att kunna kommunicera på både svenska och engelska i tal och i skrift på akademisk nivå.

Övriga bedömningsgrunder


Inför antagning bedöms den sökandes möjligheter att framgångsrikt genomföra en forskarutbildning. Denna bedömning grundar sig främst på den sökandes vetenskapliga skicklighet så som den framgår av skriftliga arbeten och av den forskningsplan för avhandlingsarbetet som ska bifogas ansökan. Yrkeserfarenhet inom polisen, socialtjänsten eller andra myndigheter/organisationer med relevans för avhandlingsämnet är meriterande men inte ett krav.

Forskningsplan (max 1 500 ord)

Till ansökan ska en forskningsplan (preliminär för avhandlingsarbetet) bifogas. Forskningsplanen ska, förutom rubrik och en kort sammanfattning, innehålla en beskrivning av hur samverkan och orosanmälningar från polis till socialtjänst skulle kunna studeras. Forskningsplanen syftar till att ge en bild av ditt forskningsintresse, men hur ditt faktiska projekt kommer att utformas kommer att justeras under utbildningens gång. I planen vill vi att du tar upp tänkbara teoretiska ingångar, något om relevant forskning i förhållande till forskningsproblemet, samt beröra hur detta skulle kunna studeras metodmässigt.

Bedömnings- och urvalskriterier

Urvalet bland sökande görs med hänsyn till de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Mer information om bedömnings- och urvalskriterier finns att läsa i Allmänna studieplan för utbildning på forskarnivå inom socialt arbete se https://lnu.se/utbildning/forskarutbildning/.

Välkommen med din ansökan senast den 19 april, 2024.

Kontaktpersoner:


Professor Peter Lindström, prefekt för institutionen för kriminologi och polisiärt arbete, mobil:070-247 31 81, peter.lindstrom@lnu.se Professor Philip Lalander, studierektor för forskarutbildningen, institutionen för socialt arbete, mobil: 070-8727907, philip.lalander@lnu.seHR-partner Ulrika Petersson, ulrika.petersson@lnu.se, tel. 0480-44 69 96

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Sökande uppmanas att till ansökan bilägga CV, personligt brev, ett exemplar av en relevant uppsats, betyg och intyg samt andra relevanta dokument. Sökanden uppmanas också att till sin ansökan bifoga ett förslag till avhandlingsplan inom aktuellt forskningsområde. Samtliga handlingar ska bifogas digitalt i ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat