arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i sociologi (A)

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 september

 • Sök jobbet senast

  1 oktober

Om jobbet

vid Sociologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2023-10-01.

Sociologiska institutionen är en av Stockholms universitets största samhällsvetenskapliga institutionerna och rankas regelbundet bland världens 50 främsta sociologiinstitutioner. Institutet för social forskning, SOFI, är ett internationellt ledande fler-vetenskapligt forskningsinstitut med omkring 100 anställda, vars huvudsakliga forskningsområden är socialpolitik, välfärd, ojämlikhet och arbetsmarknad. Doktorandanställningen är placerad vid Institutet för social forskning.

Projektbeskrivning

Doktorandanställningen är knuten till levnadsnivåforskningen vid SOFI och mer specifikt till programmet Kvinnofällor eller meningsfulla framtidsjobb? Utmaningar och möjligheter i kvinnodominerade yrken finansierat av FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd). I programmet undersöks strukturer och mekanismer kopplade till könsskillnader i löner, karriärer, hälsa och socialt erkännande. Särskilt fokus ligger på att studera om och hur ojämlikhet mellan könen kan hänföras till arbetsvillkoren i kvinnodominerade yrken och det faktum att många kvinnodominerade yrken är kontaktyrken och känslomässigt krävande.

Delprojekt inom programmet handlar bland annat om skillnader i löner, status, psykisk och fysisk hälsa, sjukskrivning, inkomster (över livsförloppet), och utträde ur arbetsmarknaden. Detta dels mellan kvinnor och män liksom mellan olika yrken och arbetsorganisationer. Fokus ligger även på att studera om mönster varierar efter klass/utbildning samt samspelar med familjliv och tid i betalt och obetalt arbete. Programmet har också ett länderjämförande perspektiv med syfte att undersöka om och hur samhällets institutionella ramverk och organisering av arbetsmarknaden kan motverka eller förstärka könsskillnader i arbetslivet gällande hälsa, välbefinnande och socialt erkännande.

Forskningen utgörs till stor del baserad på data från de svenska Levnadsnivåundersökningarna (LNU), som startade 1968 och nu har en ny våg (den sjunde) som precis genomförts (2022). Därtill används internationalla surveystudier såsom European Working Conditions Surveys (EWCS) och International Social Survey Programme (ISSP), liksom svenska administrativa register. Vi välkomnar sökande med forskningsintressen inom ett eller flera av de breda ämnesområden som anges ovan. Utöver förmåga att sätta forskningsfrågor i teoretiska sammanhang är färdigheter i kvantitativ metod särskilt meriterande.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av Docent Charlotta Magnusson, tfn 08-16 26 07, charlotta.magnusson@sofi.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan/forskningsplan på högst 2000 ord som beskriver:– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet– varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 3 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Doktorandstege tillämpas

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat