arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i sociologi (B)

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 september

 • Sök jobbet senast

  1 oktober

Om jobbet

vid Sociologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2023-10-01.

Sociologiska institutionen är en av Stockholms universitets största samhällsvetenskapliga institutionerna och rankas regelbundet bland världens 50 främsta sociologiinstitutioner. Institutet för Social forskning, SOFI, är ett internationellt ledande fler-vetenskapligt forskningsinstitut med omkring 100 anställda, vars huvudsakliga forskningsområden är socialpolitik, välfärd, ojämlikhet och arbetsmarknad.

Doktorandanställningen är placerad vid institutets socialpolitiska avdelning

Projektbeskrivning
Doktorandanställningen är en del av forskningsprogrammet "Hållbara synergier". Syftet med programmet är att studera hur välfärdssystemet kan utvecklas för att stödja ett hållbart arbetsliv för alla, baserat på både internationellt jämförande forskning och detaljstudier av Sverige. I fokus står de arbetslivsövergångar som individer gör under sin livstid och programmet kommer att undersöka hur samspelet mellan olika socialpolitiska åtgärder kan stödja framgångsrika övergångar för olika grupper på arbetsmarknaden.

Doktorandens forskning kommer att ingå i ett arbetspaket kring en specifik övergång i arbetslivet: karriäravbrott på grund av vidareutbildning. Tillsammans med seniora kollegor kommer doktoranden här att använda kvantiativa forskningsmetoder för att studera t.ex. sambanden mellan olika former av utbildning, mellan utbildning och annan socialpolitik och hur dessa förhållanden kan påverka deltagarnas fortsatta arbetsliv. Dessa frågor kan undersökas med hjälp av data från många länder eller från ett enda land, och med hjälp av uppgifter på såväl individ- som landsnivå.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: i) kvaliteten på den sökandes utbildning, ii) tidigare publikationer och andra vetenskapliga meriter och iii) originaliteten, genomförbarheten och det potentiella sociologiska bidraget hos forskningsplanen för doktorsarbetet. Som underlag för bedömningen används kurser och betyg, det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, forskningsplanen samt intervjuer.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av professor Tomas Korpi, tfn 08-16 31 49,  tomas.korpi@sofi.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • forskningsplan för doktorsavhandlingen på högst 2000 ord som beskriver:–  varför du är intresserad av ämnet beskrivet i annonsen – hur du vill genomföra forskningen – vad som gör dig lämplig för den aktuella tjänsten
Notera att forskningsplanen betraktas som ett utkast snarare än en slutgiltig plan för avhandlingsarbetet.
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 3 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Doktorandstege tillämpas

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat