arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i sociologisk demografi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 februari

 • Sök jobbet senast

  1 mars

Om jobbet

vid Sociologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2024-03-01.

Sociologiska institutionen, grundad 1954, erbjuder en dynamisk forskningsmiljö med många ämnesöverskridande samarbeten och en stark internationell forskningsprofil. De engelskspråkiga master- och doktorandprogram i sociologi och demografi lockar sökande från många delar av världen. Just nu har vi masterstudenter, doktorander och forskare med bakgrund i minst 15 olika länder. Institutionen är särskilt konkurrenskraftig inom områdena demografi, etniska relationer och migration, kön, familjesociologi, politisk sociologi, socialpolitik, sociala nätverk och social stratifiering.

Vid institutionen finns Stockholms universitet Demografiska avdelning (SUDA), en internationell grupp forskare och doktorander som arbetar med många olika aspekter av befolkningsdynamik. Demografi är ett av Stockholms universitets ledande forskningsområden.

Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet utlyser härmed en doktorandplats i sociologisk demografi.

Forskarutbildningsämne

Sociologisk demografi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet demografi. Utöver de grundläggande behörighetskraven måste den sökande ha utfört åtminstone ett självständigt forskningsarbete inom demografi eller ett närbesläktat ämne som dokumenterats i en uppsats eller annat skrivet arbete. Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Sociologisk demografi

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är:
 • kvaliteten i den sökandes tidigare skrifter och övriga meriter ärvid fästs särskild vikt vid
 • den planerade forskningens originalitet, genomförbarhet och potentiella bidrag till fältet sociologisk demografi
 • möjligheten för institutionen att erbjuda adekvat handledning givet den planerade forskningen
 • dokumenterad kompetens i demografisk forskning.
Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av studierektorn för forskarnivå, docent Sunnee Billingsley, studierektorF@sociology.su.se.

Ytterligare information om anställningen, kontakta professor Gunnar Andersson, gunnar.andersson@sociology.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 1000 ord, exkl. referenser) som beskriver ditt tilltänkta avhandlingsämne och hur du ämnar genomföra detta.
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 3 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Doktorandstege tillämpas

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat