arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i statistik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 maj

 • Sök jobbet senast

  3 juni

Om jobbet

Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå i statistik vid Handelshögskolan med utbildningsstart HT2024. Platser utannonseras under förutsättning att finansiering är tillgänglig.

Projektbeskrivning

Inom ämnesgruppen bedrivs forskning främst med inriktning mot Bayesiansk statistik, ekonometri och tidsserieanalys, samt surveymetodik och statistikproduktion. Forskningen bedrivs i nära anknytning till tillämpningsämnen, särskilt samarbeten med nationalekonomi och Statistikmyndigheten SCB. Vi söker en doktorand som vill bidra till forskning inom dessa områden.

Utbildningen och anställningen

Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en doktorsavhandling. Utbildningen avses avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid.

Vår ambition är att din utbildning på forskarnivå ska vara stimulerande och kännas meningsfull från början och ända fram till din doktorsexamen. Att du som doktorand får en bra introduktion underlättar starten på dina studier och ger dig en god grund att bygga din forskarutbildning på. Som doktorand vid Örebro universitet erbjuds du en särskilt anpassad seminarieserie med allt från utbildningsregler och karriär till stöd i din studiesituation och doktorandmingel.

Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden, vilket motsvarar fyra år. Förutom tid för studier ingår 20 procents institutionstjänstgöring som gör att doktorandanställningen löper under fem år i normalfallet. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 30 300 kr per månad.

Behörighet och urval

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i Bilaga 2 till den allmänna studieplanen i statistik.

För särskild behörighet krävs godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng i ämnet, inklusive självständigt arbete på C-nivå i statistik, och minst 30 högskolepoäng matematik.

Information

Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av ämnesansvarig Thomas Laitila, e-post: thomas.laitila@oru.se.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egna arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling, samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen
Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:
 • Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå”
 • CV
 • Kopior av original examensbevis och officiellt resultatintyg för kandidatexamen
 • Kopior av original examensbevis och officiellt resultatintyg för magister-/masterexamen
 • Självständigt arbete (examensarbete)
 • Övriga relevanta dokument, intyg och diplom som styrker din ansökan
 • Intressebeskrivning - med upplysningar om intresseinriktning inklusive teoretiska och metodologiska riktningar om sådana finns (2-5 sidor)
Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara författade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar avseende meriter på andra språk ska vara översatta av auktoriserad översättare till svenska eller engelska. Förteckning över översättare kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2024-06-03. Välkommen med din ansökan!

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Lön

Lönesättning enligt lönestege.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat