arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Teknik och samhälle - inriktning kritiska material

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  31 oktober

 • Sök jobbet senast

  3 december

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Avdelningen för miljö- och energisystem är en del av Institutionen för teknik och samhälle.

Våra drygt 30 anställda bedriver forskning och utbildning inom omställning av energisystem och basindustri, analys av policy och olika styrmedel, livscykelanalyser och teknikutvärdering. Forskningen bedrivs ofta i tvärvetenskapliga projekt i samarbete med andra institutioner, universitet och samhällsaktörer. Avdelningen har en intern seminarieserie där vi presenterar vår forskning för varandra och du kommer ingå i en grupp med forskare inom samma eller angränsande ämnesområde.

Ämnesbeskrivning


Doktoranden kommer antas till forskarstudier inom teknik och samhälle med fokus på kritiska material. Omställningen till mer hållbara energitekniker ökar efterfrågan på material. Vissa av dessa betraktas idag som kritiska. De senaste åren har intresset från forskning och beslutsfattare ökat för att förstå vilka material som är kritiska för energiomställningen och varför. Dagens metoder för att bedöma hur kritiska olika material är tar inte tillräcklig hänsyn till den snabba teknikutvecklingen som nu sker, exempelvis leder utvecklingen av batterier till ett förändrat materialbehov. Syftet med doktorandprojektet är att utveckla metoder för att bättre förstå hur teknikutveckling kan påverka vilka material som är eller kan bli kritiska.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Du kommer arbeta i det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet MISTRA Mineral Governance. Programmet leds av Lunds universitet med samarbetsparterna Stockholms Universitet, Stockholm Environment Institute (SEI), Utrikespolitiska insitutet (UI) och Norges Utrikespolitiska institut (NUPI).

I programmet kommer du samarbeta med seniora forskare och ansvara för att utveckla verktyg för att bedöma hur kritiska olika material är. Detta kan innefatta kartläggning av materialbehov för hållbara energitekniker på olika stadier av teknisk mognad, utveckla metoder för prognoser och/eller scenarioanalyser på framtida materialbehov och andra främst kvantitativa metoder för att hantera och analysera osäkerheter. Resultaten kommer att vara relevanta för framtida europeisk och svensk politik för resurssäkerhet.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Teknik och samhälle uppfyller den som har:

- Minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet.

Övriga krav:


- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
Övriga meriter:

Vi ser det som meriterande om du har:

- Teoretisk och/eller praktisk erfarenhet av arbete med kvantitativa metoder.
- Teoretisk och/eller praktisk erfarenhet av teknikutvärdering, materialflödesanalyser, industriell ekologi eller motsvarande.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss. https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Övrigt

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Så här söker du


Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, en översiktlig beskrivning av en studie eller forskningsidé du skulle vilja genomföra som ligger i linje med projektet (max en sida), examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning till