arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i teknologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 maj

 • Sök jobbet senast

  7 juni

Om jobbet

Institutionen för biosystem och teknologi
Institutionen för biosystem och teknologi utforskar samspelet mellan mark, växter, djur, miljö, klimat och människor i system för hållbar produktion av mat och förnybara råvaror. Frågeställningarna inom undervisning och forskning kretsar kring hållbart och effektivt utnyttjande av begränsade resurser vid produktion i växthus, på åkrar och i stallar. 

För mer information om institutionen, besök: https://www.slu.se/institutioner/biosystem-teknologi/

Denna doktorandutlysning är ett led i fakultetens satsning på 10 doktorander 2024!
Läs mer här: LTV-fakultetens strategiska satsning på 10 doktorandprojekt | Medarbetarwebben (slu.se)

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Forskningsprojekt: Maskinsystem för kostnadseffektiv odling i agrivoltaics-parker
Forskarutbildningsämne: Teknologi
Innehållsbeskrivning:
Med stigande elpriser och ökad efterfrågan på förnybar el har intresset för att anlägga solcellsparker på åkermark ökat markant. Sådana anläggningar har dock hittills lett till att den tillgängliga arealen för produktion av livsmedel och foder minskar. Genom att kombinera växtodling med produktion av solel (s.k. agrivoltaics) förväntas denna åkermark kunna bidra till de framtida behoven av både livsmedel och förnybar el.

Detta doktorandarbete fokuserar framförallt på modellering och simulering av maskinsystem för odling av konventionella lantbruks- och trädgårdsgrödor i agrivoltaics-parker. Syftet med modelleringen är bl.a. att studera maskinprestanda, olika logistiklösningar, kostnader, markpackning, energibehov och utsläpp av växthusgaser för både konventionella och autonoma maskiner vid olika design av agrivoltaics-parker. Doktoranden kommer att vara involverad i ett pågående projekt där bl.a. Mälardalens universitet, Region Skåne och RISE är med.

Kvalifikationer:

Vi söker dig som är mycket motiverad och har en MSc eller MEng i maskinteknik, systemanalys, modellering/simulering eller liknande ämnesområden. Du ska ha ett stort intresse och förståelse för modern teknik vid odling på åkermark. Du ska kunna arbeta självständigt samt samarbeta med personer inom och utanför universitetet och ha goda kommunikationsförmågor, inklusive mycket god förmåga att kommunicera och skriva på engelska.

Det är meriterande om du har erfarenhet från modellering av dynamiska händelsestyrda system inom t.ex. livsmedelsproduktionen. Dokumenterade kunskaper om odling av jordbruks- och trädgårdsgrödor är också meriterande, liksom tidigare erfarenheter av forskningsarbete. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Placering:           
Alnarp

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:

Enligt överenskommelse (under hösten 2024).

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-06-07

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Fast lön.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat