arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Teoretisk filosofi vid Filosofiska institutionen

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 februari

 • Sök jobbet senast

  1 mars

Om jobbet

Filosofiska institutionen vid Uppsala universitet är en internationellt erkänd institution med forskning och undervisning inom en stor mängd av filosofins kärnområden.

För mer information om institutionen, se http://www.filosofi.uu.se.

Uppsala universitet utlyser härmed en doktorandtjänst inom Teoretisk filosofi vid Filosofiska institutionen. För denna anställning är vi primärt intresserade av kandidater inom språkfilosofi, allmän vetenskapsfilosofi, antikens filosofi eller epistemologi (inklusive epistemologi inom filosofins historia).

Arbetsuppgifter

Sökande som accepteras kommer att antas som doktorand vid institutionen för fyra år på heltid och uppbära lön som anställd, se uppgifter om ingångslön nedan. Som anställda vid institutionen har doktorander rätt till förmåner såsom att ingå i pensionssystemet och betald föräldraledighet. Doktorander förutsätts bedriva sin forskarutbildning på heltid och aktivt delta i såväl institutionens som forskarskolans verksamhet. Viss tjänstgöring vid institutionen kan förekomma och medför i relevanta fall (t.ex. vid undervisning) förlängning av anställningen.

Kvalifikationskrav

Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Det akademiska arbetet på Filosofiska institutionen bedrivs primärt på engelska. För anställningen krävs goda språkkunskaper i engelska, i både tal och skrift.

Önskvärt/meriterande i övrigt
För denna anställning är vi primärt intresserade av kandidater inom språkfilosofi, allmän vetenskapsfilosofi, antikens filosofi eller epistemologi (inklusive epistemologi inom filosofins historia).

Ansökningshandlingar skall omfatta (a) ett ansökningsbrev; (b) ett kort CV, inklusive kontaktuppgifter till 1–3 referenspersoner; (c) preliminär avhandlingsplan om 4–5 sidor; (d) 1–2 skrivprov (t.ex. C-, magister- eller masteruppsatser eller andra längre texter på C-, magister- eller masternivå); (e) kopior på examensbevis eller motsvarande dokumentation av den sökandes behörighet.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer: https://regler.uu.se/?languageId=3

Utbildning på forskarnivå i filosofi regleras av den allmänna studieplanen för filosofi. Denna finns på hemsidan: http://www.filosofi.uu.se/utbildning/Forskarutbildning/

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2024-09-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Ingångslön 2024, år 1 för doktorander är enligt kollektivavtal 30 700 kr/månad. 

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt Elisabeth Schellekens, elisabeth.schellekens@filosofi.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 1 mars 2024, UFV-PA 2024/435.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Ingångslön 2024, år 1 för doktorander är enligt kollektivavtal 30 700 kr/månad.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2024-09-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till