arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Teoretisk Fysik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 juni

 • Sök jobbet senast

  12 augusti

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Kravprofil


Den teoretiska partikelfysikgruppen i Lund är huvudsakligen aktiv inom partikelfysikfenomenologi, med arbete som relaterar teori till kvantitativa förutsägelser för kolliderarexperiment.

Gruppen är indelad i mindre, mer informella, forskningsgrupper centrerade kring olika forskningsområden, som reflekterar de enskilda forskarnas projekt. Den anställda doktoranden kommer att delta i gruppen som sysslar med QCD och händelsegeneratorer, vilken för närvarande består av sju seniorer, Christian Bierlich, Rikkert Frederix, Gösta Gustafson (emeritus), Leif Lönnblad, Malin Sjödahl, Torbjörn Sjöstrand (emeritus) och Korinna Zapp.

Gruppen är samlokaliserad och har goda relationer med experimentelle grupper aktiva i experiment vid CERN och annanstans, e.g. ALICE-experimentet. 

Arbetsuppgifter


Forskningsprojektet omhandlar fenomenologiska undersökningar av kollektivt beteende i små kollisionssystem, såsom proton-proton-kollisioner, proton-jon-kollisioner eller kollisioner med lättjon, vid höga energier, såsom de genomförs vid LHC. Projekten kommer att innebära utveckling och användning av fenomenologiska modeller - särskilt Monte Carlo-händelsegeneratorer - för kollektivt beteende, baserat på mikroskopiska principer. Potentiella forskningsprojekt inkluderar undersökning av jetdämpning eller charmtillverkning.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning, vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Kvalifikationer


Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

- avlagt examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet teoretisk fysik uppfyller den som har: utbildning på grundnivå i fysik, teoretisk fysik eller teknisk fysik, och därutöver minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i fysik, teoretisk fysik eller närbesläktade områden, dock högst 15 högskolepoäng inom det sistnämnda. Den särskilda behörigheten kan också ha erhållits genom annan motsvarande utbildning, vilket prövas i varje enskilt fall.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav


- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Önskvärda meriter


- Kurser och examensarbeten inom teoretisk partikelfysik eller högenergifysik i allmänhet är en fördel.
- Erfarenhet av vetenskaplig programmering är också en merit.

Bedömningsgrund

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå.

Följande beaktas:


- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se Arbetsuppgifter. Dessa kan visas genom bilagda handlingar.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t.ex. yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda, självständighet och personlig lämplighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Ansökningsförfarande


Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, en kopia av examensarbete eller motsvarande, alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat. Ansökan ska även innehålla kontaktinformation på 3 referenser, samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg etc.)

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Institutionen är gemensam för naturvetenskaplig och teknisk (LTH) fakultet. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större forskningscentra. Forskningen vid institutionen omfattar ett brett spektrum av modern fysik.

www.fysik.lu.se

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning till