arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i teoretisk kemi (MSCA COFUND projekt PRISMAS)

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 september

 • Sök jobbet senast

  31 oktober

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

PRISMAS – PhD Research and Innovation in Synchrotron Methods and Applications in Sweden – är ett nytt doktorandnätverk för att utbilda nästa generation av 40 ledande synkrotronexperter och samfinansieras av Horizon Europe MSCA COFUND-programmet.

Som PRISMAS doktorand kommer du att få chansen att bedriva spetsforskning inom ditt område och dra nytta av toppmoderna verktyg som kommer att ge attraktiva, framtida jobbmöjligheter inom akademin eller industrin. Dessutom blir du en del av att utforma framtiden för synkrotronteknologi och instrumentering och använda dessa för att tackla några av de viktigaste globala utmaningarna som världen står inför idag, samtidigt som du skaffar dig tvärvetenskaplig och tvärsektoriell kunskap. Som del av PRISMAS-programmet får du en unik upplevelse i form av en vistelse vid världens första 4:e generationens synkrotron, MAX IV i Lund, Sverige.

Med ett skräddarsytt utbildningsprogram, inklusive kurser för att stärka vetenskaplig och teknisk kompetens samt överförbara färdigheter, får du genom PRISMAS de färdigheter, kunskaper och kompetenser som behövs för att framgångsrikt uppnå din doktorsexamen.

Arbetsplatsen


Kemiska institutionen vid Lunds universitet (KILU) är en gemensam institution för kemi inom den naturvetenskapliga fakulteten och den tekniska fakulteten (Lunds tekniska högskola, LTH).

All forskning och utbildning vid institutionen sker på Kemicentrum. Kemiska institutionen bedriver högkvalitativ utbildning inom kemins samtliga områden. Utbildningen sker i nära samarbete med forskningen och våra lärare ingår i nationellt och internationellt erkända forskargrupper. Kemiska institutionen har en för Sverige unik styrka med forskning, bedriven av internationellt och nationellt ledande forskargrupper, som sträcker sig från helt grundläggande till mycket tillämpade frågeställningar. På kemiska institutionen finns även den avancerade instrumenteringen som krävs i modern molekylär forskning. Den gränsöverskridande forskningen och det nära samarbetet med näringslivet bidrar ständigt till nya innovationer och lösningar inom bland annat teknik, medicin, livsmedel, energi och miljö. Totalt har KILU ca 345 anställda, varav ca 150 forskarstuderande. Antalet helårsstudenter som deltar i grundutbildningen är nästan 500.

På avdelningen Teoretisk kemi studerar vi statistisk termodynamik, suspensionsdynamik och kvantkemi. Samtidigt som vi har ett starkt fokus på grundläggande forskning och modellutveckling, har våra metoder tillämpats på en mängd olika system som lera, cement, havsvatten, dentala miljöer, träfibrer, sand och mejeriprodukter! Vi har även välutrustade laboratorier för att förbereda proteinprover och utföra fysikal-kemiska experiment.

Marie Skepö är professor vid teoretisk kemi, och medlem I den pedagogiska akademin vid Naturvetenskapliga fakulteten, LU, Sverige. Hennes bakgrund är inom yt- och kolloidkemi och hon har en doktorsexamen i fysikalisk kemi från Lunds universitet. Hennes primära forskning fokuserar på oordnade proteiner och biomolekylära interaktioner: Från bulklösning till växelverkan med ytor. Huvudteknikerna är atomistiska och grovkorniga MD- och MC-simuleringar i kombination med biofysiska lösnings- och ytadsorptionstekniker, främst röntgen- och neutronspridning. Skepö är vice direktör för LINXS, Institutet för avancerad röntgen- och neutronspridning, chef för avdelningen för teoretisk kemi och biträdande prefekt för kemiavdelningen vid Lunds universitet. Skepö forskargrupp består för närvarande av två doktorander och två postdoktorer, medan en doktorand och två postdoktorer startar 2023. På årsbasis handleder Skepö två-tre master-/sommarprojektstudenter. Skepö har handlett nio Ph.D. studenter till avslutning, sex som huvudhandledare och åtta postdoktorer. För mer information, se https://www.teokem.lu.se/people/seniors/skepoe/#/

Referenser


- The impact of arginine-phosphate interactions on the reentrant condensation of disordered proteins. S. Lenton, S. Hervö-Hansen, A.M. Popov, M.D. Tully, M. Lund, M. Skepö. Biomacromolecules 2021. DOI: 10.1021/acs.biomac.0c01765
- Phosphorylation of a disordered peptide – structural effects and force field inconsistencies. E. Rieloff and M. Skepö. Journal of Chemical Theory and Computation 2020. DOI: 10.1021/acs.jctc.9b01190
- Assessing the Intricate Balance of Intermolecular Interactions upon Self-Association of Intrinsically Disordered Proteins. E. Rieloff, M. Tully, M. Skepö. Journal of Molecular Biology, 2019.DOI: 10.1016/j.jmb.2018.11.027
- Complexation, Phase separation, and Redissolution of Polyelectrolyte-Macroion Solutions. M. Skepö and P. Linse. Macromolecules 2003. DOI: 10.1021/ma020634l

Vad vi erbjuder


Lunds universitet är en myndighet vilket innebär att anställda får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets hemsida om hur det är att vara anställd vid Lunds universitet. Förmåner för anställda | Lunds universitet.

MSCA COFUND-projektet PRISMAS erbjuder dig enastående möjligheter och en stimulerande och inspirerande miljö för dig att utföra forskning i framkant. Genom att stödja mobilitet ger projektet dig optimala förutsättningar för att stärka ditt internationella nätverk.

För mer information: https://lu.varbi.com/what:job/jobID:655458/?lang=se

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2024-03-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till