arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i tillämpad elektronik - säkra intelligenta inbyggda system

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 juni

 • Sök jobbet senast

  22 juli

Om jobbet

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik har idag ca 90 anställda och bedriver forskning inom områden såsom energiteknik, laserspektroskopi, medicinteknik samt elektronik och systemteknik.

Mer information kan du hitta https://www.umu.se/institutionen-for-tillampad-fysik-och-elektronik/forskning/.  

Forskargruppen https://www.umu.se/forskning/grupper/samverkande-och-intelligenta-inbyggda-system/ vid Umeå universitet söker nu en doktorand i tillämpad elektronik med fokus på säkra intelligenta inbyggda system. Sista ansökningsdag är 22 juli 2024.

Projektbeskrivning

Vi överväger säkerhetskritiska cyberfysikaliska system som möjliggör slutna, realtidsinteraktioner mellan det inbyggda datorsystemet och den fysiska miljön underlättade av en  återkopplingsslinga med sensorberäkning. Eftersom sådana system finns överallt i vårt moderna samhälle är det viktigt att säkerställa deras säkerhet och trygghet trots förekomsten av betydande begränsningar i hårdvaruresurser inklusive datorkraft, minnesstorlek och nätverksbandbredd. Detta projekt syftar till att utveckla tekniker och verktyg för att hjälpa systemdesigners. Detta görs genom effektiv design av säkerhetskritiska cyberfysiska system baserade på Machine Learning och Deep Learning inklusive utbyggnad och tillämpningar av stora språk-, syn- och ljudmodeller i autonoma fordon och drönare, med hänsyn till säkerhets-, trygghets- och effektivitetsfrågor.

Kvalifikationer

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarutbildning i tillämpad elektronik, krävs att den sökande har fullgjort kursfordringar om minst 120 högskolepoäng inom området tillämpad elektronik eller närliggande områden som bedöms som direkt relevanta för den aktuella specialiseringen, vilket i denna utlysning företrädesvis är datorteknik. Sökande som i något annat system, antingen inom Sverige eller utomlands, har förvärvat i stort sett motsvarande kunskaper och färdigheter är också behöriga. Kraven måste vara uppfyllda vid tidpunkten för antagningen till forskarutbildning men behöver inte vara uppfyllda vid ansökningstidpunkten.

Den sökande ska vara mycket motiverad, målinriktad och ha förmågan att arbeta med huvudsakligen experimentella uppgifter, både självständigt och i samarbete med en forskargrupp. Den framgångsrika sökanden måste ha ett starkt intresse av att utveckla direkt användbar kunskap inom projektets ämne. Krav är mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.

Den sökande bör genom högskolestudier eller annan motsvarande utbildning ha skaffat sig kunskaper inom Machine Learning och Deep Learning. Kunskaper i Autonomous Driving och Large Language/Vision/Audio Models är också meriterande. 

Anställningsvillkor

Anställningen förväntas resultera i en doktorsexamen och doktorandens huvudsakliga uppdrag är således att vara aktiv i forskning, doktorandkurser och eventuellt delta i undervisning i kurser på grundnivå (upp till 20 %). Anställningen är begränsad til fyra år på heltid eller upp till fem år om undervisning och annat institutionsarbete utförs. Lönen följer den fastställda lönenivån för doktorander vid Umeå universitet.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla följande:
1. Ett personligt brev med en kort beskrivning av dina kvalifikationer, forskningsintressen och motivation för att ansöka och dina kontaktuppgifter (max 2 sidor)
2. Curriculum vitae (CV)
3. Kopior av relevanta betyg, examensbevis, diplom och andra certifikat
4. En lista över universitetskurser med betyg. Observera att för internationella sökande ska betygssystemet förklaras i korthet.
5. En kopia av examensarbete och eventuella relevanta publikationer. 
6. Kontaktinformation för två referenspersoner.

Ansökan, inklusive bilagda handlingar, ska vara skriven på engelska eller svenska. Ansökan görs genom vårt elektroniska rekryteringssystem Varbi. Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i formatet PDF. Sista ansökningsdag är 22-07-2024. Tillträde 1 september 2024 eller enligt överenskommelse.

Övriga upplysningar

För ytterligare information kontakta universitetslektor Amin Saremi (mailto:amin.saremi@umu.se), professor Zonghua Gu (mailto:zonghua.gu@umu.se), eller professor Tomas Olofsson (mailto:thomas.olofsson@umu.se).

Välkommen med din ansökan!

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 1 september 2024 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till