arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i tillämpad hälsoteknik - Äldres hälsa i det digitala samhället

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 mars

 • Sök jobbet senast

  2 maj

Om jobbet

Blekinge Tekniska Högskola är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor, där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus. Vi söker nu en ny medarbetare som vill vara med att utveckla vår verksamhet. Låter det som din framtid?Institutionen för hälsa, TIHA  är en av sex institutioner vid fakulteten för teknikvetenskaper. Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning inom hälsa, vård och omsorg med syfte att förebygga sjukdom, förlänga liv och främja hälsa utifrån samhällsmedborgarnas, patienternas och hälso- och sjukvårdspersonalens perspektiv. I vår verksamhet integreras forskning och klinisk verksamhet med teknisk kunskap för att främja ett bra liv. Inom ämnet Tillämpad hälsoteknik studeras hur hälsa ur ett individperspektiv och/eller populationsperspektiv direkt och indirekt kan relateras till teknikens tillämpning och dess konsekvenser. Förhållandet mellan hälsa och teknik studeras ur ett transdisciplinärt perspektiv. Ämnets transdisciplinära karaktär gör att forskningen kan belysa tillämpningar av teknik inom hälsoområdet från en mängd olika perspektiv och ansatser.

Forskargruppen i Tillämpad Hälsoteknik arbetar numera i en hybridform, dvs en del av verksamheten sker online, t ex seminarier, handledningsmöten mm, växlat med fysiska möten.

Arbetsbeskrivning

Som doktorand kommer du att delta i ett forskningsprojekt med fokus på att samla in data om äldres hälsa och liv, med syftet att förstå åldrandets dynamik och dess interaktion med det digitala samhället. Projektet syftar till att identifiera utmaningar och möjligheter för äldre i det digitala samhället och utveckla strategier för att förbättra deras hälsa och livskvalitet.

Projektet kan omfatta delstudier inom områden som t.ex. livskvalitet, sjukdomar, medicinering samt teknik och digitaliseringens roll i hälsoprocessen. Ett särskilt delprojekt är också en tvärvetenskaplig studie som undersöker hur vistelser i varmare klimat under vinterhalvåret påverkar äldre människors hälsa och livskvalitet.

Behörighetskrav


För att anställas som doktorand krävs att den sökande är eller blir antagen till utbildning på forskarnivå.

Meriterande kompetenser och erfarenheter

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:
 • Master (Magister) inom hälsorelaterade ämnen eller för området relevant teknikvetenskap.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet dvs ett eller flera av områdena - äldres hälsa och välfärd, kunskap om digitaliseringens påverkan på samhället, intresse för, och kunskap om, teknikens roll för äldre personers hälsa.
 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 • God förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Erfarenhet av studier eller arbete i en hälsoteknisk kontext.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
Forskarstudenter inom denna tjänst kan såväl utgå från ett hälsovetenskapligt perspektiv och ha sin bakgrund i exempelvis omvårdnad, medicin, folkhälsovetenskap, som från ett teknikvetenskapligt perspektiv och ha sin bakgrund i exempelvis AI, maskinlärande, produktutveckling, eller interaktionsdesign med huvudsaklig tillämpning inom hälsoområdet.

Hänsyn kommer också att tas till motivation och förväntningar på forskarutbildningen, god samarbetsförmåga, självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Tjänstgöringsort: Karlskrona


Tjänstgöringsomfattning: 100%

Varaktighet:  Tidsbegränsad anställning i upp till 4 år forskningstid. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. Tjänsten får innehålla upp till 20% annan tjänstgöring varvid tiden kan förlängas till maximalt 5 år.

Tillträde: Enligt överenskommelse fr o m höstterminen 2024

Sista ansökningsdag: Välkommen med din ansökan senast 2024-05-02

Instruktioner för ansökan:

 • En redogörelse för din bakgrund och erfarenhet i de för tjänsten relevanta områdena.
 • En meritförteckning (CV).
 • Examensbevis och ämnesförteckning officiellt utfärdade från lärosätet. För utbildningsdokument från universitetsstudier kan särskilda regler gälla för vissa länder om hur de bör inkomma. BTH följer UHR:s rekommendationer som speglas på universityadmissions.se.
 • Kontaktuppgifter till två referenspersoner.
 • Det tidigaste datum då anställningen kan påbörjas.
 • En bilaga med befintliga publikationer (om relevant).
 • En länk till ditt examensarbete (senaste/högsta examen).
Du ansöker via vårt rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”ansök”.

Om du har skyddade personuppgifter så ska du inte registrera din ansökan i vårt rekryteringssystem. Kontakta istället HR-specialisten som står som kontaktperson i annonsen för mer information.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och anvisningarna.

Anvisningar till sökande finns på https://www.bth.se/om-bth/lediga-tjanster/#section-anvisningar-till-sokande.

BTH välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi arbetar aktivt för att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten.

Vi har valt medier för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare för rekryteringstjänster.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat