arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i tillämpning av maskininlärning

 • Yrkesroll

  Geolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 april

 • Sök jobbet senast

  15 juni

Om jobbet

vid Institutionen för geologiska vetenskaper. Sista ansökningsdag:  2024-06-15.

Stockholms universitet är ett ledande europeiskt universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Universitetet har mer än 33 000 studenter, 1600 doktorander och 5500 anställda verksamma inom det naturvetenskapliga och humanvetenskapliga området.

Institutionen för geologiska vetenskaper är en av naturvetenskapliga fakultetens institutioner med utbildningar på master-, kandidat- och orienteringskursnivå. Institutionen stöder ett brett spektrum av grundforskning inom marin geologi och geofysik, geokemi och klassisk geologi.

Projektbeskrivning

Vårt beroende av haven ökar samtidigt som havsmiljön hotas. Kunskapen om havsbottnarnas djup (batymetri) är avgörande för att förstå klimatdynamik, marina ekosystem, hållbar hantering av naturresurser, riskhantering och mycket mer. Denna insikt ledde till starten av Nippon Foundation-GEBCO Seabed 2030-projektet 2017, med målet att inspirera till kartläggning av alla världens hav och leverera en komplett översiktlig havsbottenkarta till år 2030. Trots att tillgängliga djupdata har ökat från att täcka ungefär 6% av jordens hav år 2017 till nästan 25% år 2024, kommer nya teknologier och metoder behövas för att fylla i de återstående 75% av havsbotten som ännu inte direkt har kartlagts.

Denna doktorandanställning vid Stockholms universitet fokuserar på att använda maskininlärning (ML) för att identifiera fel i stora djupdataset och tillämpa ML-tekniker som t.ex. "superupplösning" för att förbättra insamlade djupdata.

Doktorandanställnmingen sträcker sig över fyra år. Den är förlagd till Institutionen för geologiska vetenskaper vid Stockholms universitet med biträdande handledning från Fysikum. Projektet omfattar samarbetspartners vid University of New Hampshire (USA), Scripps Institution of Oceanography (USA) och JAMSTEC (Japan), samt alla partnerinstitut som är involverade i Seabed 2030-projektet. Anställnignen är delvis finansierad av The Ocean Policy Research Institute of the Sasakawa Peace Foundation och delvis av Stockholms universitet.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet maringeologi:
 • Minst 90 hp i geovetenskap.
 • Minst 30 hp i matematik, fysik, kemi och/eller biologi beroende på valt ämnesområde i marin geologi.
 • Därutöver minst 60 hp på avancerad nivå, varav 30 hp självständigt arbete inom geovetenskap.
Några undantag till listade behörighetskrav kan ges beroende på doktorandanställningens inriktning. Behörigheten ska vara uppfylld före antagning sker till forskarutbildningen.

Urval

Urvalet bland de behöriga kandidaterna kommer att baseras på deras förmåga att dra nytta av utbildningen. Följande kriterier kommer att användas för att bedöma denna kapacitet: kandidaternas dokumenterade kunskaper inom ett relevant forskningsområde, skriftliga och muntliga kunskaper i engelska, förmåga till analytiskt tänkande, förmåga att samarbeta, samt kreativitet, initiativförmåga och självständighet.

Bedömningen kommer att baseras på tidigare erfarenheter och betyg, examensarbetets kvalitet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer och den sökandes skriftliga motivering för att söka tjänsten. Dessutom kan erfarenheter av arbete med djupdata, havsbottenkartering, maskininlärning och programmering vara meriterande. Antagningsbestämmelser för forskarstudier vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor 
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

För mer information, vänligen kontakta Professor Martin Jakobsson, martin.jakobsson@geo.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, studentombud@sus.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner
 och, i tillägg, bifoga följande dokument:
 • Följebrev - (max 2 sidor) där du redogör för varför du är intresserad av forskningsområdet och det utannonserade projektet samt vad som gör dig till en lämplig kandidat för detta projekt inklusive tidigare relevanta erfarenheter.
 • CV – examina och andra genomförda kurser, arbetslivserfarenhet, andra relevanta färdigheter och erfarenheter, och en lista över examensarbeten/uppsatser
 • Examensbetyg och betyg som bekräftar att du uppfyller de allmänna och specifika behörighetskraven (högst 6 filer)
 • Examensarbeten/uppsatser (minst 1 fil men inte fler än 3 filer)
Anvisningar för sökande finns på: att söka en anställning

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Fast lön.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat